Mediálne centrum - Aktuality - 20 odtieňov modrej

20 odtieňov modrej

Publikované 12.04.2023

Projekt, v ktorom prebádame nepoznané

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu, ktorá zamestnáva viac ako 2000 ľudí, denne pracujúcich na nepretržitom zásobovaní pitnou vodou pre takmer milión obyvateľov a odkanalizovaní pre viac ako 700 tisíc obyvateľov.
Za takouto zodpovednou činnosťou, ktorá neposkytuje ani minimálny priestor na výpadok, sa nachádza veľké množstvo pracovníkov na rôznych profesijných postoch. Pre nezainteresovanú verejnosť je vždy zaujímavé, ak získa možnosť nahliadnuť do prostredia, v ktorom hoc i krátka návšteva nie je vôbec bežná či dostupná.

Tí, ktorí nám „prinášajú to najcennejšie“

Viacerí sme sa už možno niekedy zamysleli na tým, aké rôzne pracovné pozície  musia byť zastúpené v takej spoločnosti, akou je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. V krátkych dynamických videách vizuálne atraktívnou formou predstavíme jednotlivé pracovné pozície, navyše priamo v ich špecifickom prostredí. Vodárenská profesia totiž nespočíva len v starostlivosti o vodárenskú sieť a poskytovaní každodenných služieb zákazníkom, ale má aj veľké množstvo iných „odtieňov“.

Pevnosť základov, cieľ úspechu

Zámerom tejto prezentácie je sprostredkovať verejnosti zaujímavý pohľad na pracovné procesy, ktoré vytvárajú z VVS, a.s. dynamickú a úspešnú  spoločnosť. Rozptýlime tak pomyselný „opar tajomna“ z nepoznaného a ukážeme, čo robí tak veľké množstvo zamestnancov a aké rôzne pozície musia byť zastúpené, aby bol zabezpečený nepretržitý kolobeh vody, bez ktorého by sme nedokázali existovať. Pevné základy tvoria tí, ktorých často nevidíme.

Aj o tom je „20 odtieňov modrej“.

Všetky videá si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.youtube.com/@vodarnevvs166/videos

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023