Mediálne centrum - Aktuality - DODÁVKA PITNEJ VODY NIE JE OHROZENÁ

DODÁVKA PITNEJ VODY NIE JE OHROZENÁ

Publikované 27.07.2023

Dodávka vody na Východnom Slovensku v žiadnom prípade nie je ohrozená, privatizáciu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. neumožňuje zákon. Mediálne vyhlásenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu sú unáhlené a nezodpovedné.

Vnútorné kontrolné a riadiace mechanizmy vo VVS, a.s. sú nastavené tak, že vylučujú možnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu dodávok pitnej vody. Dnes, ani v blízkej budúcnosti.

Vo vzniknutej situácii po neuvážených výrokoch predsedu NKÚ vedenie VVS, a.s. kontrolu zo strany NKÚ privíta a poskytne jej plnú súčinnosť. K inému záveru, než že k žiadnemu ohrozeniu nedochádza, kontrola ani nemôže dospieť a keď niekto takto otvorí Pandorinu skrinku a nezodpovedne vypustí  nebezpečnú fámu, je to jediný spôsob ako ju zastaviť.

Všetky postupy vedenia VVS, a.s. sú plne v súlade so zákonom, privatizácia VVS, a.s. nie je možná zo zákona a všetky zmeny v spoločnosti sa dejú výlučne na základe rozhodnutí akcionárov, ktorými sú mestá a obce.

Pozývame pána Andrássyho, aby si overil aká je realita skôr, než vystúpi pred médiá. Človek na tak váženej pozícii, akou je predseda Najvyššieho kontrolného úradu, by rozhodne nemal podliehať fámam a vynášať tak závažné vyhlásenia do médií predtým, ako čo i len začne s ich preverovaním.

Škody, ktoré takéto nepochopiteľné a neuvážene vyhlásenia dokážu spôsobiť, môžu byť pre akúkoľvek spoločnosť devastačné.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023