Mediálne centrum - Aktuality - Svetový deň vody 2022

Svetový deň vody 2022

Publikované 22.03.2022

Tlačová správa VVS bola zaslaná do tlačových agentúr a médií 10. 3. 2022.

Už viac ako 25 rokov si každoročne 22. marca v rámci Svetového dňa vody pripomíname  dôležitosť a význam vody v našich životoch, počnúc rokom 1993. Možno to znie ako fráza, ale faktom je, že voda je pre život nevyhnutná. Je jej však stále menej a menej, hoci z čisto teoretického globálneho hľadiska  je jej objem na zemeguli konštantný, stáročiami sa nemení. Mení sa ale jej dostupnosť a čistota.

Už v 90-tych rokoch pri koncipovaní myšlienky každoročne si pripomenúť Svetový deň vody, OSN argumentovala závažným faktom, že viac ako miliarda ľudí trpí chronickým nedostatkom pitnej vody. Dnes sú to už viac než dve miliardy!

Z vodárenského pohľadu je ale dosť špecifickou tohtoročná téma: Groundwater - making the invisible, visible (Podzemné vody, zviditeľniť neviditeľné). OSN pripomína, že voda z podzemných zdrojov predstavuje takmer polovicu všetkej pitnej vody na svete, cca 40 % vody používanej v poľnohospodárstve na zavlažovanie a asi tretinu dodávok vody pre priemysel. Podzemná voda udržiava ekosystémy, udržiava základný tok riek a zabraňuje poklesu pôdy a prieniku morskej vody. Napriek svojej dôležitosti je podzemná voda neviditeľná... Cieľom tohtoročného Svetového dňa vody je podľa OSN poskytovať a rozširovať informácie a nástroje potrebné na zvýšenie povedomia o podzemných vodách. Tie na rozdiel od povrchových zdrojov pitnej vody nie sú na prvý pohľad viditeľné.

 

Oslava sviatku vody VVS, a.s.

Tento dátum je každoročne príležitosťou urobiť v zmysle spoločenskej  zodpovednosti VVS krok v osvetovej informačnej službe verejnosti. Pandémia nutne zmenila aj kontaktné aktivity, ktoré VVS, a.s. pravidelne pri tejto príležitosti pripravovala pre svojich zákazníkov. Osvetové činnosti sa tak presunuli viac do online priestoru. Mediálny svet sa počas posledných rokov pomaly presúval viac do sveta sociálnych sietí. Pandemická situácia ale toto tempo značne zrýchlila. Novej situácii teda aj VVS, a.s. prispôsobila tohtoročné aktivity pre verejnosť v súvislosti so spomínaným Svetovým dňom vody.

 

Elektronický časopis Vodník

Úspešnú tlačovú verziu časopisu Vodník, ktorý vychádzal niekoľko rokov pri príležitosti Svetového dňa vody, vystriedala minulý rok online verzia, ktorá obsahom nadviazala na pôvodný formát.  V rovnakej, elektronickej podobe poskytne zákazníkom VVS, a.s. aj tento rok na sociálnej sieti fb/vvskosice prístupnou  formou  základné informácie o vode, vodárenskej spoločnosti (VVS), o fungovaní vodárenstva, pohľady do histórie (vodovodov, kanalizácií). Prinesie i obľúbený kvíz o vode a s ním atraktívne ceny.  To všetko smeruje ku novej a modernej forme oslavy 22. marca -  dňa, ktorý bol OSN vyhlásený za Svetový deň vody. Online verzia bude postupne po jednej strane prístupná od 1. marca, posledná strana pribudne presne 22. marca -  v deň sviatku vody. 

 

Každý s vodou vyhráva!

VVS, a.s. v rámci osláv Svetového dňa vody zamerala svoju pozornosť aj na deti  a pripravila 2 súťaže pre triedy základných a stredných škôl. Okrem vyhodnotených prvých troch miest, kde sú cenami odmenené celé triedy, je dôležitá aj rýchlosť. Krásne a praktické darčeky – školské potreby obrandované logom Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu... získa pre celú triedu prvých 5 tried, ktoré sa do súťaže prihlásia. Jednotlivé školy sú oslovené elektronicky e-mailom s odkazom na základné informácie o súťaži.

 

Súťaž pre základné školy EKOPOSTER ZELENÝ SVET

Trieda má kolektívne vytvoriť a zaslať v rámci súťaže doposiaľ nepublikovanú výtvarnú prácu vyjadrujúc nejakú myšlienku, výzvu smerom k verejnosti v rámci ochrany vodných zdrojov a životného prostredia. Vyjadriť svoj postoj k environmentálnym problémom kreatívnou formou. Ekoposter by mal obsahovať claim – nejaké posolstvo v súvislosti s ochranou vodných zdrojov a výtvarné prevedenie posolstva formou ľubovoľnej výtvarnej techniky. Súťaž trvá od 21. 2. do 31. 3. 2022.

Viac info o súťaži je na webe vodarne.eu a fb/vodovodna

 

Súťaž pre stredné školy Čo pre Vás znamená voda?

Úlohou súťažiacich kolektívov je vytvoriť krátke video (dĺžka 50 sek - 3 min), môže byť animované alebo hrané. Hodnotí sa výpovedná hodnota, originalita, kreativita, kvalita spracovania a technické prevedenie.  Na výber majú súťažiaci 2 témy: Piť vodovodnú je cool (video by malo obsahovať dôvody, prečo je voda z vodovodu ideálny nápoj na pitný režim) alebo Maľujme svet na zeleno (ako môže každý jeden z nás prispieť k ochrane vodných zdrojov a zároveň ku zlepšeniu stavu životného prostredia nielen vo svojom okolí). Súťaž bude prebiehať v období 22. 3. – 22. 4. 2022.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023