Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s.: „Musíme chrániť obyvateľov aj našich zamestnancov“

VVS, a.s.: „Musíme chrániť obyvateľov aj našich zamestnancov“

Publikované 15.11.2021

 

Tretia vlna pandémie ochorenia Covid 19 útočí v plnej sile. Svedčia o tom každým dňom prudko rastúce čísla nakazených, hospitalizovaných, no žiaľ aj obetí. A nech už sme z tejto situácie akokoľvek unavení, v niektorých prípadoch až nahnevaní, zatvárať oči pred týmito číslami skrátka nie je možné.

Ak sa zaujatie postoja k aktuálnemu stavu týka spoločnosti, ktorá denne zásobuje pitnou vodou vyše milióna obyvateľov Východného Slovenska a zabezpečuje odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd pre cca 700 000 obyvateľov, je zodpovedný prístup jednoducho nevyhnutný. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá si veľmi dobre uvedomuje svoju veľkú spoločenskú zodpovednosť a.s. navyše zamestnáva v 9 závodoch viac ako 2000 zamestnancov. Aj to bol dôvod, prečo pristupuje k eliminácii rizík s maximálnou zodpovednosťou a už na samotnom začiatku pandémie zaviedla razantné opatrenia dokonca ešte skôr ako štát.

 

Prísne opatrenia sú nevyhnutné

„Vzhľadom na to, že sa takmer celá naša krajina aktuálne zahalila podľa Covid automatu do čiernej farby, aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaviedla opätovne sprísnené opatrenia, aké platili napr. počas vrcholu druhej vlny v marci tohto roka,“ potvrdzuje Ing. Tibor Jačman, vedúci útvaru interného auditu a bezpečnosti práce, VVS.a.s.

Samozrejmosťou vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je zvýšená frekvencia dezinfikovania spoločných priestorov (chodby, záchody, šatne), ako aj používanie germicídnych žiaričov. Rovnako tak je samozrejmosťou pravidelné prideľovanie respirátorov, dezinfekčných prostriedkov a ďalších ochranných prostriedkov zamestnancom.

„Práce sa teraz aktuálne opäť plánujú v menších skupinách a v najmenšom možnom počte zamestnancov. Aktuálne je aj delenie nástupu zamestnancov do práce s hodinovým odstupom, alebo na dve samostatné zmeny. Pre zamestnancov, ktorých zaradenie umožňuje prácu z domu, bude v prípade potreby opäť možný tzv. Home Office za podmienok PGR č. P-1-2021-GR. Jednotlivé závody prijímajú operatívne také opatrenia, ktoré sú v súlade s práve platným stupňom ohrozenia obyvateľstva podľa covid-automatu v okrese,“ pokračuje Ing. Tibor Jačman.

Čo sa týka povinnosti testovania neočkovaných osôb a následne práva zamestnávateľa na kontrolu tejto skutočnosti u zamestnancov, nebol zatiaľ vydaný osobitný predpis upravujúci postup zamestnávateľa. (Zákon č. 412/2021 Z.z. menil a doplnil aj Zákon č. 311/2001 Z.z. - §250b. ods. 6 a 7, §250ba, §252r.)

„Ak bude vydaný osobitný predpis, naša spoločnosť bude konať v zmysle platných právnych predpisov,“ dodáva k aktuálnej situácii Ing. Tibor Jačman.

 

 

.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023