Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám Závod Michalovce

Predstavujeme Vám Závod Michalovce

Publikované 29.11.2022

História

Okres Michalovce je zo severnej strany obklopený Vihorlatskými vrchmi a susedí s okresom Humenné, prirodzenú južnú hranicu tvorí rieka Latorica. Susedom na východe je okres Sobrance. Zo západu hraničí s okresmi Vranov nad Topľou a Trebišov. Rozvoj vodovodov a kanalizácie nastal po roku 1950 v súvislosti s masívnejším rozvojom miest a obcí. V roku 1990 mal už závod Michalovce vo svojej správe 19 vodovodov a pitnou vodou zásoboval 38 spotrebísk, no horšia situácia bola v tom období s kanalizáciou.

Súčasnosť

Dnes je v okrese Michalovce na verejný vodovod, ktorý má dĺžku 961 km,  pripojených 90 % obyvateľov obcí, v ktorých sa verejný vodovod nachádza. Verejná kanalizácia v správe závodu Michalovce je dlhá 368 km a je na ňu pripojených 91,2 % obyvateľov obcí s verejnou kanalizáciou a zároveň prevádzkuje aj 12 čistiarní odpadových vôd.

Závod Michalovce pôsobí na území dvoch okresov – okresu Michalovce a okresu Sobrance. Je tretím najväčším závodom v rámci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorý v súčasnosti zamestnáva 197 pracovníkov. Na jeho čele stojí Ing. Marián Červeňák.

Viac informácií o závode Michalovce sa dozviete vo videu:

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023