Spoločnosť - Protikorupčná politika

Protikorupčná politika

Košice, 3. septembra 2020

VVS, a.s. získala protikorupčný certifikát. Ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku.

Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. platia už niekoľko mesiacov nové protikorupčné interné predpisy. Vnútorné opatrenia v rámci Vízie transparentnosti, ktorú schválili akcionári na valnom zhromaždení v júni 2019, sa realizovali niekoľko mesiacov.

 

Košice, 3. marec 2020.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobí nezávislému auditu splnenia certifikačnej normy ISO 37001:2016. V oblasti vodárenstva je držiteľom tohto certifikátu len štátny Slovenský vodohospodársky podnik, ktorému sa podarilo všetky opatrenia v oblasti prevencie korupcie a transparentnosti certifikovať v roku 2019.

VVS, a. s. sa stane prvou vodárenskou firmou na Slovensku s akreditovaným protikorupčným certifikátom

Stiahnuť súbor: PROTIKORUPČNÁ POLITIKA

Košice, 12. septemer 2019

Valné zhromaždenie VVS, a.s. schválilo 20. júna 2019 Víziu transparentnosti pre spoločnosť. Ide o sériu opatrení, ktoré majú zmapovať vo VVS, a.s. súčasný stav uplatňovania zásad transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, protikorupčných opatrení, oznamovania protispoločenskej činnosti a manažérskych systémov riadenia.

VVS, a.s. realizuje prvé kroky na posilnenie transparentnosti. Spoločnosť k tomu zaviazalo Valné zhromaždenie akcionárov.
 

Košice, 20. mája 2020

A. Gašparíková: Výsledky Analýzy spotrebiteľskej spokojnosti nás potešili. Nedostatky budeme riešiť zlepšovaním informovanosti.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. si nechala vypracovať Analýzu spotrebiteľskej spokojnosti. Bola jednou z hlavných úloh Vízie transparentnosti, ktorú schválili akcionári na valnom zhromaždení minulý rok.

Stiahnuť súbor: ANALÝZA SPOTREBITELSKEJ SPOKOJNOSTI