Spoločnosť - Dodávatelia–e-faktúry

 

Informácie pre dodávateľov

S cieľom zvýšiť komfort dodávateľov a prispieť k ochrane životného prostredia prichádza VVS, a.s. s novinkou v rámci elektronického prijímania faktúr. Naši obchodní partneri majú možnosť uzatvoriť Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr:

- Formulár Dohoda o elektronickom prijímaní faktúr

Po elektronickom vyplnení údajov za Zmluvného partnera, podpísanú dohodu v dvoch exemplároch v tlačovej forme zasielajte poštou na adresu:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Po podpise  zo strany VVS, a.s. Vám bude dohoda v jednom exemplári zaslaná späť na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu.