Iné - Kariéra - závod Prešov

závod Prešov

 

 

názov funkčného miesta:

prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky: stredné odborné vzdelanie , vodičský preukaz kategórie „B“
stručná charakteristika pracovnej činnosti: lokalizovanie (vyhľadávanie) skrytých únikov vody, regulácia vody, menšie opravy porúch v šachtách. Bližšie informácie pri osobnom pohovore.
mzda: od 970,- €  + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Prešov
pracovný čas: Po - Pia: 6:00 hod. - 14:00 hod. / 14:00 - 22:00 hod.
pracovná doba: doba určitá 1 rok, s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody

kontaktná osoba:

Iveta Jurašková, 0517572340, iveta.juraskova@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: mechaník meracích a regulačných zariadení
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky: vzdelanie elektrotechnického zamerania, vyučený v príslušnom učebnom odbore
odborné skúšky spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach
stručná charakteristika pracovnej činnosti: práce odborného charakteru ako je obsluha a údržba technologických zariadení
mzda: od 1 020,- €  + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): ČOV Kendice
pracovný čas: Po - Pia: 6.45 hod. - 14.45 hod.
pracovná doba: doba určitá 1 rok, s príp. predĺžením
predpokladaný nástup:

 ihneď alebo podľa dohody

kontaktná osoba:

Iveta Jurašková, 0517572340, iveta.juraskova@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta:

prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky: stredné odborné vzdelanie , vodičský preukaz kategórie B
stručná charakteristika pracovnej činnosti: opravy vodovodných a kanalizačných potrubí, výmena vodomerov
mzda: od 970,- €  + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Prešov
pracovný čas: Po - Pia: 6.45 hod. - 14.45 hod.
pracovná doba: doba určitá 1 rok, s príp. predĺžením
predpokladaný nástup: podľa dohody

kontaktná osoba:

Iveta Jurašková, 0517572340, iveta.juraskova@vodarne.eu