Iné - Kariéra - závod Košice

závod Košice

 

 

názov funkčného miesta: prevádzkový montér VaK
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie
VP B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: odstraňovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
mzda: od  1 050 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): HS RVM, Košice, Košice-okolie
pracovný čas: od 7.00 h do 15.00 h, v prípade nutnosti aj mimo pevne stanovenej pracovnej doby
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody

kontaktná osoba:

Tibor Helcmanovský – tibor.helcmanovsky@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: murár
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

vyučený v príslušnom učebnom odbore
VP B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia s murovaním, vykonávaním údržby, opráv, rekonštrukčných prác
mzda: od  1 050 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): HS DaO, Košice, Košice-okolie (práca v teréne)
pracovný čas: od 7:00 h do 15:00 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Róbert Pivarník (HS DaO) – robert.pivarnik@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: prevádzkový elektrikár
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

vzdelanie elektrotechnického zamerania, vyučený v príslušnom učebnom odbore
odborné skúšky spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach

stručná charakteristika pracovnej činnosti: práce odborného charakteru ako je obsluha a údržba technologických zariadení
mzda: od  1 050 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko):

Vodárenská 18, Košice (práca v teréne)
ÚV Bukovec (práca v teréne)

pracovný čas: od 7:00 h do 15:00 h, ale aj práca na zmeny
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: ihneď (po dohode)
kontaktná osoba:

Jozef Chovanec – jozef.chovanec@vodarne.eu
Ing. Dušan Hudec – dusan.hudec@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: prevádzkový zámočník
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie
VP C
stručná charakteristika pracovnej činnosti:

údržba a oprava objektov ČOV
údržba a drobné opravy ČS na kanalizačnej sieti

mzda: od 1 050 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): HS ČOV Košice, Košice-okolie (práca v teréne)
HS Kanál, Košice-okolie (práca v teréne)
pracovný čas: od 7:00 h do 15:00 h / od 6:00 h do 14:00 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: ihneď (po dohode)
kontaktná osoba: Ing. Martina Schäffer (HS ČOV) – martina.schaffer@vodarne.eu
Tomáš Jerga (HS Kanál) – tomas.jerga@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: vodárenský robotník
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

základné vzdelanie
VP B
stručná charakteristika pracovnej činnosti:

údržba a obsluha verejného vodovodu a príslušných vodárenských zariadení

mzda:

od  980 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy

miesto výkonu práce (pracovisko): Košice, Košice-okolie (práca v teréne)
pracovný čas: od 7:00 h do 15:00 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba:

Ing. Slavomír Vangor (HS RVV-V) – slavomir.vangor@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: vodárenský robotník
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

základné vzdelanie
VP B

stručná charakteristika pracovnej činnosti:

úpravy a údržba vodárenských zariadení (RVM)
výkopové a pomocné práce pri odstraňovaní porúch (Poruchy)

mzda: od 940 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy 
miesto výkonu práce (pracovisko): Košice, Košice-okolie (práca v teréne)
pracovný čas: od 7:00 h do 15:00 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: ihneď (po dohode)
kontaktná osoba: Tibor Helcmanovský (HS RVM) – tibor.helcmanovsky@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: elektromontér
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

vzdelanie elektrotechnického zamerania, vyučený v príslušnom učebnom odbore
odborné skúšky spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach
VP B
stručná charakteristika pracovnej činnosti:

obsluha a oprava elektrozariadení

mzda: od  1 100 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy 
miesto výkonu práce (pracovisko): HS ČOV, Košice, Košice-okolie (práca v teréne)
pracovný čas: od 6:00 h do 14:00 h  /  od 7:00 h do 15:00 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: ihneď (po dohode)
kontaktná osoba: Ing. Martina Schäffer (HS ČOV) – martina.schaffer@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: 2x vodič  cestných motorových vozidiel – špeciálnych
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:  VP-C, kvalifikačná karta vodiča, psychotesty
stručná charakteristika pracovnej činnosti: vedenie nákladného motorového vozidla na pitnú, alebo odpadovú vodu. Bližšie informácie na osobnom stretnutí
mzda: od 1 200 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Vodárenská 18, Košice – práca v teréne
pracovný čas: od 7.00 h. do 15.00 h. (pohotovosť podľa potreby)
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: p. Pivarník – 0902 968 288 – HS DaO, p. Jerga – 0917 770 223 - HS Kanalizácií
Robert.Pivarnik@vodarne.eu Tomas.Jerga@vodarne.eu