Iné - Kariéra - závod Bardejov

závod Bardejov

 

 

názov funkčného miesta: vodič  cestných motorových vozidiel – špeciálnych
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné, vodičský preukaz skupiny B, C, VTZ

stručná charakteristika pracovnej činnosti: riadenie a denné ošetrovanie, včítane premazania a umývania vozidiel, kontrola jeho častí a dielov k zabezpečeniu bezpečnej prevádzky a bežné opravy na cestách , vedenie a odovzdávanie evidenčných a prvotných dokladov a podkladov , účasť na naložení a vyložení prepravovaného nákladu
mzda: od  1 120 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): HSSaD Bardejov
pracovný čas: od 7.30 h do 15.30 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: ihneď

kontaktná osoba:

Vladimira.Jackaninova@vodarne.eu