Iné - Kariéra - generálne riaditeľstvo Košice

generálne riaditeľstvo Košice

 

 

 

názov funkčného miesta: Technický pracovník inžiniersko – investičnej činnosti
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

úplné stredné resp. vysokoškolské vzdelanie

stručná charakteristika pracovnej činnosti: zabezpečuje výkon odborných prác spojených s investičnou výstavbou v súlade s právnymi predpismi a  vnútornými predpismi zamestnávateľa
mzda: od 1 200 €  + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Komenského 50, Košice, generálne riaditeľstvo
pracovný čas: pružný pracovný čas
pracovná doba: zastupovanie počas práceneschopnosti
predpokladaný nástup: od 1.6.2024, resp. podľa dohody
kontaktná osoba:

Ing. Dunčko, tel. 055/ 7924 493, martin.duncko@vodarne.eu,
Ing. Beáta Baltesová, 055/7924 631, beata.baltesova@vodarne.eu

 

názov funkčného miesta: Technický pracovník inžiniersko-investičnej činnosti (stavebný dozor, projektový manažér)
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

Vysoká prípadne stredná škola stavebného zamerania, VP sk. B, autorizačné osvedčenie SKSI pre stavebný dozor vítané

stručná charakteristika pracovnej činnosti:

výkon inžiniersko – investičnej činnosti v oblasti výstavby líniových stavieb.

mzda: od 1 300 €  + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): generálne riaditeľstvo Košice, práca v teréne - východoslovenský región
pracovný čas: pružný pracovný čas
pracovná doba: doba určitá 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody (v najskoršom termíne)
kontaktná osoba:

Ing. Dunčko, tel. 055/ 7924 493, martin.duncko@vodarne.eu,
Ing. Jankura, tel. 055/ 7924 485, jozef.jankura@vodarne.eu