Iné - Kariéra - závod Trebišov

závod Trebišov

 

 

názov funkčného miesta: vedúci hospodárskeho strediska Dopravy a opráv
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  + VP

stručná charakteristika pracovnej činnosti:

riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje činnosť za celú dopravu v rámci celého závodu,
vykonáva pracovnú činnosť podľa rámcových pokynov vyžadujúcich vysokú mieru svedomitosti, presnosti a spoľahlivosti,
zodpovedá za riadenie nákladnej a osobnej dopravy,
spolupracuje s nadriadenými, vedúcimi HS a  zamestnancami závodu,  vyžaduje sa schopnosť správneho jednania s ľuďmi,
dobrá znalosť základných a právnych predpisov súvisiacich s prevádzkou a premávkou dopravných prostriedkov a mechanizmov,
požadujeme, aby mal aj znalosti týkajúce sa riadenia stavebných činností.

mzda: od  1 220 € + benefity podľa Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Hospodárske stredisko Dopravy a opráv Trebišov
pracovný čas: od 7.00 h do 15.00 h, v prípade nutnosti aj mimo pevne stanovenej pracovnej doby
pracovná doba: doba určitá 1 rok, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody

kontaktná osoba:

p.Milan Belas, milan.belas@vodarne.eu  kontakt: 0911968040