Iné - Kariéra - závod Michalovce

závod Michalovce

 

 

 

názov funkčného miesta: prevádzkový zámočník
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie, vodičský preukaz kategórie B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: Zabezpečuje chod prevádzky čerpacích staníc, vodojemov, vodných zdrojov, výtlakov, pásiem hygienickej ochrany  v pôsobnosti strediska. Vykonáva plnenie úloh vyplývajúce z plánu cyklickej a necyklickej údržby, zámočnícke práce rôzneho druhu pre potreby prevádzky, odpočty prevádzkových vodomerov, náterov, kosenia, iných prác súvisiacich s činnosťou strediska. Bližšie informácie na osobnom stretnutí.
mzda: od 950,- Eur + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): HS VaK Michalovce, Prevádzka vodovodov Michalovce
pracovný čas:

od 07.30 hod – 15.30 hod.

pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Mgr. Monika Sušková, kontakt: monika.suskova@vodarne.eu, 0902 968 217

 

názov funkčného miesta: ATP ústredne a informátor
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie, vodičský preukaz kategórie B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: Zabezpečuje režim vstupu a výstupu do administratívnej budovy závodu, podávanie informácií zákazníkom, návštevám v rámci svojich kompetencií. Komunikuje s osobami, ktoré vstúpia do AB za účelom zistenia cieľu vstupu, na základe čoho zabezpečí ich vybavenie. Vypomáha s drobnými administratívnymi prácami. Bližšie informácie na osobnom stretnutí.
mzda: od 790,- Eur + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): závod Michalovce
pracovný čas:

od 07.30 hod – 15.30 hod.

pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Mgr. Monika Sušková, kontakt: monika.suskova@vodarne.eu, 0902 968 217

 

názov funkčného miesta: prevádzkový elektrikár
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné s maturitou, Odborná spôsobilosť elektrotechnikov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., minimálne § 21 Elektrotechnik, vodičský preukaz
stručná charakteristika pracovnej činnosti: Zabezpečovanie chodu elektrických zariadení - kontrola, údržba, oprava,  na prevádzkach v pôsobnosti strediska podľa pokynov nadriadeného. Vykonávanie stredných opráv elektrických zariadení, ovládacieho, zabezpečovacieho systému a diaľkového ovládania technológie. Zisťovanie príčin porúch, poškodenia alebo predčasného opotrebovania el. zariadení, navrhovanie odstránenia nespôsobilých elektrických zariadení z ďalšej prevádzky. Údržba zariadení čerpacích staníc, vodojemov, vodných zdrojov, výtlakov. Plnenie úloh vyplývajúcich z plánu cyklickej a necyklickej údržby. Udržiavanie priestorov ochranných pásiem vodných zdrojov. Bližšie informácie na osobnom stretnutí.
mzda: 5 TT, základná mzda: 1000,- Eur + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Závod Michalovce, Prevádzka vodovodov Michalovce
pracovný čas:

od 07.30 hod. – 15.30 hod.

pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Mgr. Monika Sušková, kontakt: monika.suskova@vodarne.eu, 0902 968 217

 

názov funkčného miesta: prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie, vodičský preukaz kategórie B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: Vykonáva práce spojené s prevádzkou vodovodnej siete a ostatnou činnosťou strediska – montáž vodovodných prípojok, tvaroviek rôznych materiálov, osadzovanie rôznych súčasti vod.siete, odkaľovanie potrubia, manipulácia so šúpatkami, jednoduchá údržba a oprava vodovodnej siete. Bližšie informácie na osobnom stretnutí.
mzda: 970,- Eur + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Závod Michalovce, HS pomocných činností
pracovný čas:

od 07.30 hod – 15.30 hod.

pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Mgr. Monika Sušková, kontakt: monika.suskova@vodarne.eu, 0902 968 217

 

názov funkčného miesta: prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie, vodičský preukaz kategórie B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: Vykonáva práce spojené s prevádzkou vodovodnej siete a ostatnou činnosťou strediska – montáž vodovodných prípojok, tvaroviek rôznych materiálov, osadzovanie rôznych súčasti vod.siete, odkaľovanie potrubia, manipulácia so šúpatkami, jednoduchá údržba a oprava vodovodnej siete. Bližšie informácie na osobnom stretnutí.
mzda:

5 TT, základná mzda: 950,- Eur + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy

miesto výkonu práce (pracovisko): Závod Michalovce, HS VaK Sobrance
pracovný čas:

od 07.30 hod – 15.30 hod.

pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Mgr. Monika Sušková, kontakt: monika.suskova@vodarne.eu, 0902 968 217

 

názov funkčného miesta: referent BOZP a PO
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

min. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, príp. VŠ
vodičský preukaz kategórie B
certifikáty (skúšky) na výkon funkcie v zmysle zákona

stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Vykonáva práce spojené so zabezpečením agendy týkajúcej sa referátu BOZP a PO v rámci závodu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľa. Bližšie informácie na osobnom stretnutí.

mzda: 7 TT, základná mzda: 1 020,- Eur + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): Závod Michalovce
pracovný čas:

od 07.30 hod – 15.30 hod.

pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: podľa dohody
kontaktná osoba: Mgr. Monika Sušková, kontakt: monika.suskova@vodarne.eu, 0902 968 217