Iné - Kariéra - závod Rožňava

závod Rožňava

 

názov funkčného miesta: prevádzkový montér VaK
požadované vzdelanie, kvalifikácia, prax, prípadne iné požiadavky:

stredné odborné vzdelanie, VP B

stručná charakteristika pracovnej činnosti: odstraňovanie porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
mzda: od  1 020 € + benefity v rámci platnej Kolektívnej zmluvy
miesto výkonu práce (pracovisko): HS voda a kanál Revúce, prevádzka voda Revúca
pracovný čas: od 7.00 h do 15.00 h
pracovná doba: doba určitá 1 rok s príp. predĺžením na dobu neurčitú
predpokladaný nástup: 01.07.2024

kontaktná osoba:

PhDr. Zuzana Bernáth, Zuzana.Bernath@vodarne.eu, 058/4824 200