Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2022 - súťaže

Súťaž pre Stredné školy:


Posolstvo Svetového dňa vody 2022

 

 

 

Články k súťaži pre základne školy:


Plasty sa stávajú globálnym problémom

Neuveriteľná cesta vody

Najväčšie vodné zdroje H2O na východe Slovenska

Ako jednoducho môžete aj Vy konať EKO-zodpovedne?