Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2022 - súťaže - Neuveriteľná cesta vody

Neuveriteľná cesta vody

Zrejme je každému z Vás jasné, že tak ako jedlo nerastie v chladničke, tak sa ani voda neobjaví vo vodovodných rúrach, ale musí prejsť dlhú a strastiplnú cestu, kým si ju v pohodlí domova nalejete z vodovodného kohútika do svojho pohára, čistú a sviežu. Čo sa za tým skrýva? Odkiaľ tá voda je a ako sa k nám dostane čistá a priezračná, keď mnohé jazerá a rieky také čisté nie sú?

Na úplnom začiatku je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá sa stará o to, aby mali obyvatelia východného Slovenska stále dostatok pitnej vody. Vodárenská spoločnosť zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov, ktorých úlohou je prívod vody a odvedenie odpadovej vody pre takmer milión obyvateľov východoslovenského regiónu.

Aké zdroje vody poznáme?

Ale poďme pekne od začiatku, teda od zdroja...Zdroje vody môžu byť povrchové (rieky, potoky, veľké vodárenské nádrže) alebo podzemné zdroje (pramene, vrty, studne). Podzemné vody sú pre ťažší prístup menej znečistené, a teda aj menej náročné na úpravu vody v porovnaní s povrchovými zdrojmi. Voda získaná z povrchového alebo podzemného zdroja nie je vhodná na pitie, nespĺňa prísne kritériá na kvalitu pitnej vody a na svojej dlhej ceste do vašich domov je potrebné ju najprv upraviť. Napríklad z najväčšej vodárenskej nádrže Starina putuje voda do úpravne vody Stakčín, kde ju vodári upravia chemicky, filtráciou cez pieskové filtre). Posledným krokom „čistenia“ vody je chlórovanie. Do vody sa pridá chlór v takom množstve, ktoré je pre nás ľudí úplne neškodné, ale vo vode zničí všetky baktérie, aby sa voda cez potrubia dostala k nám bez choroboplodných zárodkov.

Z úpravne do vodojemu

Ďalšou zastávkou vody na ceste z úpravne vody je vodojem, kde sa voda zhromažďuje a dopravuje do domácností. Raz voda z takého vodojemu tečie dole kopcom (gravitačne), inokedy ju treba potrubiami tlačiť do veľkých výšok.

Z vodojemu do kohútika

Poslednou zastávkou vody je u Vás doma. Takto kvalitnú, pitnú, čistú vodu si pokojne môžete naliať do pohára. Po celý čas svojej cesty bola voda kontrolovaná zamestnancami vodární a hygienikmi pripravená na bezpečnú konzumáciu alebo iné použitie v domácnosti.

Posledná zastávka vody nie je konečná...

Použitá voda v domácnosti tam ale nekončí. Po použití je to už odpadová voda, ktorá sa kanalizačnými potrubiami odvádza do čistiarne odpadových vôd. To je taká veľká „práčka“, kde sa voda musí v niekoľkostupňovom procese očistiť, aby mohla byť pustená opäť do prírody (riek, potokov, morí) a vodárenský kolobeh vody sa takto mohol uzavrieť. 😊