Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Sťažnosti

Uvedený úkon musí odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti

2. podpísať: (sťažnosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- sťažnosť

Písomné vyjadrenie k sťažnosti obdrží odberateľ v zákonnej lehote.