Zákaznická-zóna - Kontakt

Kontakt

Ako Vám môžeme pomôcť?

Call centrum

Bardejov
054/7864 777
Humenné
057/7870 777
Košice
055/7984 777
Michalovce
056/6810 777
Prešov
051/7572 777
Rožňava
058/4824 777
Svidník
054/7865 777
Trebišov
056/6712 777
Vranov nad Topľou
057/4871 777

Kontaktné údaje

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Generálne riaditeľstvo
Komenského 50, 042 48 Košice
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
Telefón: 055 / 7952 777
Mapa pokrytia
mapa pokrytia

Zákaznícke centrum

Zarezervujte si u nás stretnutie a vyhnete sa tak zbytočnému čakaniu v našich centrách.

Závody VVS, a.s.

Bližšie informácie o našich závodoch nájdete tu.

Bankové spojenia

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že na úhradu faktúr vystavených našou spoločnosťou (faktúry za vodné, stočné, ostatné práce a služby) sú k dispozícii nasledovné účty:

Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: 25526893
kód banky: 7500
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 6626417016
kód banky: 1111
IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016
SWIFT: UNCRSKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2976518951
kód banky: 0200
IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951
SWIFT: SUBASKBX

Zároveň Vás upozorňujeme, že faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS, a.s.

Ďakujeme,

VVS, a.s.