Zákaznícka zóna - Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum

 

Rezervačný systém VVS, a.s.

V záujme skvalitnenia a urýchlenia služieb v zákazníckych centrách Vám ponúkame možnosť rezervovať si termín (dátum a čas) návštevy v konkrétnom zákazníckom centre:

·  elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne
·  telefonicky zavolaním na zákaznícku linku (call centrum)
·  osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre

V prípade využitia danej služby, budete prednostne vybavený.

 

 

Sme tu pre Vás

Deň Bardejov, Humenné, Michalovce, Prešov,
Rožňava, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou
Košice Revúca
Pondelok 8:00 - 16:00 - prestávka - 12:00 - 12:30 8:00 - 16:00 8:00 - 15:00
- prestávka - 12:00 - 12:30
Utorok 8:00 - 16:00 - prestávka - 12:00 - 12:30 8:00 - 16:00 8:00 - 15:00
- prestávka - 12:00 - 12:30
Streda 8:00 - 17:00 - prestávka - 12:00 - 12:30 8:00 - 17:00 8:00 - 15:00
- prestávka - 12:00 - 12:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 - prestávka - 12:00 - 12:30 8:00 - 16:00 8:00 - 15:00
- prestávka - 12:00 - 12:30
Piatok 7:00 - 12:00 7:00 - 12:00 7:00 - 15:00
- prestávka - 12:00 - 12:30

 

Zákaznícke centrá

Zákaznícke centrum ADRESA
Bardejov Duklianska 3, 085 64 Bardejov
Humenné Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné
Košice Vysokoškolská 1, 042 48 Košice
Michalovce P. O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Prešov Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Rožňava Štítnická 19, 048 01 Rožňava
Revúca Reussova 718/5, 050 01 Revúca
Svidník Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník
Trebišov Komenského 1872, 075 01 Trebišov
Vranov nad Topľou Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou