Zákaznicka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania

http://www.vodarne.eu