Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Žiadosť o obnovenie dodávky vody

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (žiadosť vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- žiadosť o obnovenie dodávky vody


Táto služba je spoplatňovaná v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. v zmysle cenníka Vybrané výkony a služby vykonávané spoločnosťou.