Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Predaj plastovej šachty

Uvedený úkon môže odberateľ vykonať osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

Pri osobnom podaní žiadosti je potrebné:

1. predložiť:
- Doklad totožnosti
- Splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s predmetom žiadosti

2. podpísať: (objednávku vystaví a predloží na podpis pracovník zákazníckeho centra):
- objednávka

Pri zakúpení šachty Vám bude odovzdaný aj záručný list s podmienkami osadenia šachty.