Ekológia

Ekológia

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je dôsledným ochrancom životného prostredia a svojou činnosťou kladie značný dôraz na ochranu životného prostredia.

VVS, a.s. je autorom projektu na ochranu životného prostredia s názvom „Čisté obce“, ktorého poslaním je prispieť k legálnemu vývozu žúmp v obciach, v ktorých ešte nie je vybudovaná kanalizácia.

Tento projekt ocenili Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku a Ministerstvo životného prostredia SR ako významný ekologický počin zameraný na zamedzenie nelegálnej likvidácie obsahu žúmp Národnou podnikateľskou cenou za životné prostredie v SR 2009.