Ekológia - Svetový deň vody 2020

Svetový deň vody 2020

 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za SVETOVÝ DEŇ VODY. Je to deň, v ktorý by si verejnosť mala pripomenúť nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie. Faktom je, že zásoby vody klesajú, zatiaľ čo dopyt dramaticky rastie neudržateľným tempom. Očakáva sa, že v nasledujúcich 20 rokoch priemerná celosvetová zásoba vody na osobu klesne o celú tretinu. Témou a mottom Svetového dňa vody 2020 je “Water and climate change” (Voda a klimatické zmeny). Snaží sa poukázať na to, ako sú tieto dva fenomény neoddeliteľne prepojené. Prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy v oblasti vody ochráni zdravie a zachráni životy.

Na dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia chce upozorniť aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá pri tejto príležitosti pripravila opäť aktivity pre svojich zákazníkov.

Vzhľadom na prijaté epidemiologické usmernenia hlavného hygienika SR však VVS, a.s. aktuálne prijala opatrenia na ochranu spotrebiteľov, ale aj zamestnancov vodárenskej spoločnosti. Z týchto dôvodov sa rušia niektoré plánované aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody a to: Bezplatná analýza vody z domových studní (pôvodne plánovaná na 22. 3. 2020) a Deň otvorených dverí – prehliadky vodárenských objektov pre ZŠ a SŠ (pôvodne plánované na 25. – 27. 3. 2020.) Tieto aktivity sa presúvajú na neskôr, o konkrétnych náhradných termínoch budeme informovať na: vodarne.eu a fb/vvskosice, fb/vodovodna a insta/pravavodovodna.

VVS, a.s. si naďalej bude plniť svoje zákonné povinnosti smerom ku svojim obchodným partnerom, len obmedzuje kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru.

Jubilejný Vodník a Vodníček

Už 10 rokov pravidelne počas Svetového dňa vody časopisy Vodník a jeho detská verzia Vodníček oslovujú čitateľa so zaujímavými informáciami o vode, jej kvalite, pitnom režime.. Ponúkajú aj oddychové témy, rozhovory s osobnosťami z východu. Čítajte, dozviete sa viac o vode a hrajte o skvelé ceny v súťažiach.

Kreatívny Vodníček

Voda je základnou podmienkou všetkého života. To je fakt. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. O to viac je dôležite naše vodné zdroje chrániť. Začnime od seba, od nášho okolia. Každú minútu ľudia po celom svete nakúpia asi milión plastových fliaš. Podľa odhadov má toto číslo ešte narásť, pričom do roku 2021 bude pravdepodobne hodnota vyššia o 20 percent.

Každý jeden z nás môže prispieť ku zlepšeniu stavu životného prostredia minimálne v svojom okolí. Nebuďte ľahostajní k životnému prostrediu a prebuďte v sebe eko nadšenca. Zapojte sa do súťaží VVS, a.s. a hrajte o skvelé ceny.

„Otestujte svoju pozornosť“ v časopise Vodník

Vyžrebovaní výhercovia zo správnych odpovedí:

Agáta Titičová, Humenné (získava sadu guľôčkového pera a USB 32GB Pierre Cardin millenium) Bc. Jozef Megyesi, Košice (získava nedobytný batoh zn. Swiss Peak) Mgr. Ján Džupín, Vyšný Orlík (získava sadu príborov zn. Jamie Oliver)