Produkty a služby - Zavlažovanie záhrad (zníženie množstva odpadových vôd)

 

Pre domácnosť, ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu prevádzkovaného VVS, a.s. a používa ju aj na zavlažovanie záhrad (trávnik, hriadky a záhony, zeleninové, ovocné a kvetinové  záhrady, stromy a kríky, skleníky a fóliovníky, orná pôda) ponúkame novú službu. Je určená pre odberné miesto, na ktorom je meraný odber vody meradlom z verejného vodovodu prevádzkovaného VVS, a.s. a zároveň odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie s prípadnou kombináciou odvádzania odpadovej vody odobratej z vlastného zdroja (studne), resp. vôd z atmosferických zrážok.

O danú službu si môžete požiadať cez E-služby vodárne, osobne na ktoromkoľvek zákazníkom centre, emailom (prílohou je podpísaná žiadosť) alebo písomne.

Žiadosť

Obchodné podmienky služby

Príklady výpočtu zníženia množstva odpadových vôd

Príklady faktúr - 1. príklad, 2. príklad

Najčastejšie otázky