Vodovod a kanalizácia - Cenníky

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,6805
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,2859
Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spol. 1,0236

Ceny sú platné od 01.03.2021