Spoločnosť - Verejné obstarávanie - Vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov verejných súťaží

Vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov verejných súťaží

 

Verejné súťaže – tovary – rok 2019

Združená dodávka elektrickej energie - Informácie

Verejné súťaže – služby – rok 2019

Zhodnotenie kalov z ČOV - Informácie

Verejné súťaže – práce – rok 2019

Bukovec – Intenzifikácia úpravne vody - Informácie

Verejné súťaže – služby – rok 2018

Zhodnotenie kalov z ČOV

Zrušenie      Sp      Formuláre      Vysvetlenie súťažných podkladov

 
Verejné súťaže – tovary – rok 2018
Združená dodávka elektrickej energie
Podklady      Formuláre
 
ČOV Michalovce - plynojem, Kogeneračná jednotka
SP      Rozhodnutie      Výmer      Formuláre      Podklady - 1      Podklady - 2      Podklady - 3      Podklady - 4      Podklady - 5      Zrušenie
 

Verejné súťaže – práce – rok 2015

Stakčín – intenzifikácia úpravne vody
SP - práce     Prípojka -odbočka     SP - Stakčín
Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.
 
Rožňava – ČOV – intenzifikácia
SP - práce     Prípojka -odbočka     Rožňava - podklady     Rožňava - podklady - 1
Prílohy k vysvetleniu/doplneniu súťažných podkladov č. 1 sú uverejnené  v profile verejného obstarávania na stránke ÚVO.
Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.
 
Moravany – kanalizácia
SP - práce     Prípojka - odbočka     Moravany - SP
Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.
 
Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV
SP - práce     Prípojka - odbočka     Malcov - SP     Malcov - SP - 1
Komplet dokumentácia k verejnému obstarávaniu je dostupná v profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO,
resp. po doručení písomnej žiadosti Vám komplet dokumentáciu bezodkladne zašleme.
 
Verejné súťaže - práce - rok 2014
    Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV      
SP - práce     Prípojka - odbočka     Doplnenie - Trhovište     Výkaz     Trhovište - práce     Trhovište - práce - 1