Vodovod a kanalizácia - Cenníky - Vývoz obsahu domových žúmp - Projekt Čisté obce

Vývoz obsahu domových žúmp
Projekt Čisté obce

Vývoz obsahu domových žúmp - Projekt Čisté obce

Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Abrahámovce 46 - 60 km 79,00 €
Andrejová 16 - 25 km 67,00 €
Bardejov: ul. Panská č. 4, časť Poštárka, ul Mičkova , ul. Postajok p. č. 5823/16, ul. Sázavského len novostavba za garážami, ul. Štefánikova 815, ul. Štefánikova ‐ chatová oblasť Nad Haťou, záhl. oblasť Na Kyru p. Michal Hanko, ul. Panská 7 časť Dlhá Lúka, ul. Bardejovská Zábava, Štefanikova č.d. 261, 4056, 4427, 9043,  Pod Papierňou č.d. 70 a 5650, Pálenica 9, Poštárka 2723/125, Gróner 1194/10, Smerom na Kyru – p. Marek Pavčo, Lesná č.d. 19, Javorová 4484/7, ul. Buková 6 - 15 km 56,00 €
Bardejov: 5816 – chatová oblasť smerom na Richvald – Močare p. Iva Grejtáková, Mníchovský potok - chatová oblasť, Chyzerova 1, Astrová 15 16 - 25 km 67,00 €
Bardejovský Mihaľov 16 - 25 km 67,00 €
Bartošovce 36 - 45 km 76,00 €
Becherov 36 - 45 km 76,00 €
Beloveža 16 - 25 km 67,00 €
Bogliarka 46 - 60 km 79,00 €
Brezov od 61 km 81,00 €
Brezovka 26 - 35 km 72,00 €
Buclovany od 61 km 81,00 €
Cigeľka 46 - 60 km 79,00 €
Cigla 36 - 45 km 76,00 €
Dubinné 26 - 35 km 72,00 €
Dukovce od 61 km 81,00 €
Frička 46 - 60 km 79,00 €
Gaboltov 36 - 45 km 76,00 €
Gerlachov 26 - 35 km 72,00 €
Giraltovce: Na Serpentínach 639/15 od 61 km 81,00 €
Harhaj 46 - 60 km 79,00 €
Hažlín 26 - 35 km 72,00 €
Hertník 26 - 35 km 72,00 €
Hervartov 26 - 35 km 72,00 €
Hrabovec 16 - 25 km 67,00 €
Hrabské 46 - 60 km 79,00 €
Hutka 36 - 45 km 76,00 €
Chmeľová 26 - 35 km 72,00 €
Janovce 36 - 45 km 76,00 €
Jedlinka 26 - 35 km 72,00 €
Kalnište od 61 km 81,00 €
Kľušov 16 - 25 km 67,00 €
Kobylnice od 61 km 81,00 €
Kobyly 26 - 35 km 72,00 €
Koprivnica 46 - 60 km 79,00 €
Kožany 36 - 45 km 76,00 €
Kračunovce od 61 km 81,00 €
Krivé 36 - 45 km 76,00 €
Kríže 46 - 60 km 79,00 €
Kučín 36 - 45 km 76,00 €
Kuková od 61 km 81,00 €
Kurov 36 - 45 km 76,00 €
Lascov 46 - 60 km 81,00 €
Lenártov 46 - 60 km 79,00 €
Lipová 36 - 45 km 76,00 €
Livov 46 - 60 km 79,00 €
Livovská Huta od 61 km 81,00 €
Lopuchov 46 - 60 km 79,00 €
Lukavica 16 - 25 km 67,00 €
Lukov 46 - 60 km 79,00 €
Lužany 6 - 15 km 56,00 €
Malcov 46 - 60 km 79,00 €
Marhaň 46 - 60 km 79,00 €
Mičakovce od 61 km 81,00 €
Mikulášová 36 - 45 km 76,00 €
Mokroluh 16 - 25 km 67,00 €
Nemcovce 36 - 45 km 76,00 €
Nižná Polianka 36 - 45 km 76,00 €
Nižná Voľa 36 - 45 km 76,00 €
Nižný Tvarožec 36 - 45 km 76,00 €
Oľšavce 36 - 45 km 76,00 €
Ondavka 46 - 60 km 79,00 €
Ortuťová 36 - 45 km 76,00 €
Petrová 36 - 45 km 76,00 €
Porúbka 36 - 45 km 76,00 €
Raslavice 46 - 60 km 79,00 €
Regetovka 36 - 45 km 76,00 €
Rešov 26 - 35 km 72,00 €
Richvald 26 - 35 km 72,00 €
Rokytov 16 - 25 km 67,00 €
Smilno 26 - 35 km 72,00 €
Snakov 46 - 60 km 79,00 €
Stebnícka Huta 36 - 45 km 76,00 €
Stebník 26 - 35 km 72,00 €
Stuľany 46 - 60 km 79,00 €
Sveržov 26 - 35 km 72,00 €
Šarišské Čierne 26 - 35 km 72,00 €
Šašová 26 - 35 km 72,00 €
Šiba 26 - 35 km 72,00 €
Tarnov 26 - 35 km 72,00 €
Tročany 36 - 45 km 76,00 €
Vaniškovce 46 - 60 km 79,00 €
Varadka 36 - 45 km 76,00 €
Vyšná Polianka 46 - 60 km 79,00 €
Vyšná Voľa 26 - 35 km 72,00 €
Vyšný Kručov 46 - 60 km 79,00 €
Vyšný Tvarožec 46 - 60 km 79,00 €
Zborov 16 - 25 km 67,00 €
Zlaté 26 - 35 km 72,00 €
Železník od 61 km 81,00 €
Želmanovce od 61 km 81,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Adidovce 36 - 45 km 76,00 €
Baškovce 26 - 35 km 72,00 €
Belá nad Cirochou: Partizáska 10644/55, Osloboditeľov 715/92, 717, 716/95, 718/99 a 720 6 - 15 km 56,00 €
Brestov nad Laborcom 36 - 45 km 76,00 €
Brekov 6 - 15 km 56,00 €
Brestov: č. d. 4,5, 16, 30, 31, 96, 97, 99, 120, 144, 167, 852, 802, 803, 805 – 809, 812, 816 – 819, 825, 826, 829 – 832, 843, 847 – 850, 859, 860, 869 – 871, č.p. 266, 6 - 15 km 56,00 €
Brezovec 46 - 60 km 79,00 €
Bystrá 36 - 45 km 76,00 €
Čabalovce - Sterkovce 16 - 25 km 67,00 €
Čabiny 16 - 25 km 67,00 €
Černina 36 - 45 km 76,00 €
Čertižné 16 - 25 km 67,00 €
Čukalovce 26 - 35 km 72,00 €
Dedačov 26 - 35 km 72,00 €
Dlhé nad Cirochou: Dlhá 630/19, Kvetná 34/5, č. parciel 2084/3, 1775 - Dlhá  639/15. 16 - 25 km 67,00 €
Dúbrava od 61 km 81,00 €
Gruzovce 16 - 25 km 67,00 €
Habura 16 - 25 km 67,00 €
Hankovce 46 - 60 km 79,00 €
Hankovce: 46 ‐ 83, 85 ‐ 91, 93 ‐ 110, 112 ‐ 116, 129 ‐ 131, 142, 153 ‐ 157, 170, č. parc. 557/15, 557/77, 145/2 26 - 35 km 72,00 €
Hažín n/Cirochou 16 - 25 km 67,00 €
Hostovice 16 - 25 km 67,00 €
Hrab.Roztoka od 61 km 81,00 €
Hrabovec nad Laborcom: súp. č. d.7, 8, 9, 11‐29, 31‐51, 53 ‐ 64, 66 ‐ 70, 72 ‐ 74, 76 ‐ 80, 82, 83, 85 ‐ 99, 101, 103, 105 ‐ 110, 115 ‐ 127, 136, 156, 158, 160, 168 ‐ 170, 176, 177, 179, 190, 193, 195, a č. parc. 378/2, 314/1, 181, 281/2. 46 - 60 km 79,00 €
Hrubov 46 - 60 km 79,00 €
Hudcovce 16 - 25 km 67,00 €
Humenné: Sninská‐ 1010/11, 1011/13, 1012/15, 2498/33, 1894/31, 1019/29, Jasenovská ‐ 1115, 1194/163, 5137, 5138, č. parc. 4716/2, Záradná ‐ 2488/29, 2489/31, 2547/23, Kudlovská ‐ záradkárska oblasť, Na Podskalku č. Parc. 5247/15, Podskalka ‐ 1817, 5713/82 (č. parc. 5267/54, 5267/38), č. parc. 5267/35, záhradkárska oblasť, Na Podskalku č. parc. 5245/15 6 - 15 km 56,00 €
Chlmec: 2 ‐ 9,10,11 ‐ 42, 49, 50, 84, 96, 106, 107, 108, 140, 144, 145, 147, 148, 174, 175, 176, 177, 185, 189, 192, 193, 195, 199, 200, 204, č. par. 29,167/2, 244/3 a 249/3, p. č. 324/3 16 - 25 km 67,00 €
Jabloň 36 - 45 km 76,00 €
Jalová 26 - 35 km 72,00 €
Jankovce 46 - 60 km 79,00 €
Jasenov: č.d. 222 – 224, 263, 310, 312, 339, 358, 360, 396, 399, 403, 421, 434, 438, 446, 447, 510, 511, 512, 520, 533, 534, 535, 537, 542, 545, č.p. 3507/5, p.č. 1145/2, č. parc. 1161/11 6 - 15 km 56,00 €
Kalinov 16 - 25 km 67,00 €
Kalná Roztoka 26 - 35 km 72,00 €
Kamenica nad Cirochou: ul. Kpt. Nálepku č.d.108, Partizánska č.d. 390, č.d. 387 a Humenská č.d. 244 ‐ 254, 433, 533, 554, 636, 658, 905/99 26 - 35 km 72,00 €
Kamienka č.d. 28 a 5 26 - 35 km 72,00 €
Karná 26 - 35 km 72,00 €
Klenov 36 - 45 km 76,00 €
Kochanovce č. domu 233, 249 a 275. 6 - 15 km 56,00 €
Kolbasov 46 - 60 km 79,00 €
Kolonica 26 - 35 km 72,00 €
Košarovce 36 - 45 km 76,00 €
Koškovce 36 - 45 km 76,00 €
Kr. Brod (obec,Monastýr) 6 - 15 km 56,00 €
Lackovce: č.d. 67, 136, 155, 156, 158, 159, 165, 173, 339 6 - 15 km 56,00 €
Ladomírov 36 - 45 km 76,00 €
Lieskovec 16 - 25 km 67,00 €
Lukačovce 36 - 45 km 76,00 €
Maškovce 26 - 35 km 72,00 €
Medzilaborce: ulica Kpt. Nálepku č. 730,669/74, 679/145, Duchnovičova 526, 527, 528, 599 ‐ 604, 748, 818, Mierová 76/40, 673/38 a ul. Zámočnícka do 5 km 46,00 €
Medzilaborce ‐ časť Vydraň, časť Borov 6 - 15 km 56,00 €
Michajlov 46 - 60 km 79,00 €
Modrá n/Ciroch: ulice: Krátka č.d. 128, 129, 264, 281, 309, Valalská č.d. 87, 104, 321, č. p. 766, Hlavná č. p. 310/6, 329/5, Lúky č. d. 10,7 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 242, 266, 273, 311, 328, č. p. 393, 404/2, 722/2, 742, 739/5, 753/5, 961/19, 962/12. 26 - 35 km 72,00 €
Myslina: č. d. 1-9, 11-13, 39 – 49, 148 – 153, 155, 158, 159, 163, 164, 167, 171, 172, 174, 179, č.p. 262/6, 292 a 818/5 6 - 15 km 56,00 €
Ňagov 6 - 15 km 56,00 €
Nechvaľová Polianka 46 - 60 km 79,00 €
Nižná Jablonka 46 - 60 km 79,00 €
Nižná Sitnica 36 - 45 km 76,00 €
Nižné Ladičkovce 36 - 45 km 76,00 €
Nová Sedlica od 61 km 81,00 €
Ohradzany 26 - 35 km 72,00 €
Oľka od 61 km 81,00 €
Olšinkov 26 - 35 km 72,00 €
Osadné 36 - 45 km 76,00 €
Pakostov: č.d. 25, 42, 74, 117, 120, 145 46 - 60 km 79,00 €
Palota 16 - 25 km 67,00 €
Papín 46 - 60 km 79,00 €
Parihuzovce 26 - 35 km 72,00 €
Pčoline 16 - 25 km 67,00 €
Pichne 6 - 15 km 56,00 €
Porubka 16 - 25 km 67,00 €
Príslop 36 - 45 km 76,00 €
Prituľany od 61 km 81,00 €
Ptičie: 165, 189 16 - 25 km 67,00 €
Radvaň nad Laborcom 36 - 45 km 76,00 €
Repejov 46 - 60 km 79,00 €
Rohožník od 61 km 81,00 €
Rokytov pri Hé 46 - 60 km 79,00 €
Rokytovce 6 - 15 km 56,00 €
Rovné 16 - 25 km 67,00 €
Roškovce 36 - 45 km 76,00 €
Runina od 61 km 81,00 €
Ruská Kajňa 46 - 60 km 79,00 €
Ruská Poruba od 61 km 81,00 €
Ruský Potok od 61 km 81,00 €
Slov.Volov 16 - 25 km 67,00 €
Slovenské Krivé 46 - 60 km 79,00 €
Snina: Pčolinská cesta novostavba p. Adriana Dubeckého 6 - 15 km 56,00 €
Sopkovce 26 - 35 km 72,00 €
Stak.Roztoka 16 - 25 km 67,00 €
Stakčin: Duchnovičova 297, 308, 319, 326, 712, 729, Ševčenkova 633, Švermova 663, 147, 149, 724, Záradná 11, 732, 823/22, SNP 714 16 - 25 km 67,00 €
Strihovce od 61 km 81,00 €
Sukov 26 - 35 km 72,00 €
Svetlice 36 - 45 km 76,00 €
Šmigovec od 61 km 81,00 €
Topoľa 46 - 60 km 79,00 €
Topoľovka 6 - 15 km 56,00 €
Turcovce 26 - 35 km 72,00 €
Ubľa 46 - 60 km 79,00 €
Udavské č.d.: 112, 114, 115, 124, 127, 128, 129, 295- 305, 308, 309, 310,311, 312, 365, 366, 367, 371, 380, 395,  396, 399, 422, 424, 449, 458, 468 a č.parc. 160/1 16 - 25 km 67,00 €
Uličské Krivé od 61 km 81,00 €
Valentovce 46 - 60 km 79,00 €
Víťazovce 26 - 35 km 72,00 €
Volica 26 - 35 km 72,00 €
Výrava 16 - 25 km 67,00 €
Vyšná Jablonka od 61 km 81,00 €
Vyšná Sitnica 46 - 60 km 79,00 €
Vyšné Ladičkovce 36 - 45 km 76,00 €
Vyšný Hrušov 26 - 35 km 72,00 €
Závada od 61 km 81,00 €
Závadka 6 - 15 km 56,00 €
Zboj od 61 km 81,00 €
Zbojné 36 - 45 km 76,00 €
Zbudská Belá 36 - 45 km 76,00 €
Zbudské Dlhé: č.d. 1-10, 13, 17, 18, 21, 33, 35, 36, 39, 40, 70, 73, 85, 86, 121 36 - 45 km 76,00 €
Zemplínske Hámre: ul Záhradná, ul. Sninská č. parcely 2214 a 2209 6 - 15 km 56,00 €
Zubné 46 - 60 km 79,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Bačkovík 16 - 25 km 67,00 €
Baška 36 - 45 km 76,00 €
Belža 16 - 25 km 67,00 €
Beniakovce 36 - 45 km 76,00 €
Bidovce 6 - 15 km 56,00 €
Blažice do 5 km 46,00 €
Bočiar 26 - 35 km 72,00 €
Bohdanovce 6 - 15 km 56,00 €
Boliarov 26 - 35 km 72,00 €
Budimír 46 - 60 km 79,00 €
Bukovec 36 - 45 km 76,00 €
Bunetice 36 - 45 km 76,00 €
Buzica 16 - 25 km 67,00 €
Cestice 16 - 25 km 67,00 €
Čakanovce 16 - 25 km 67,00 €
Čaňa 16 - 25 km 67,00 €
Čečejovce 6 - 15 km 56,00 €
Čižatice 46 - 60 km 79,00 €
Debraď 16 - 25 km 67,00 €
Drienovec 6 - 15 km 56,00 €
Družstevná pri Hornáde: len chatová oblasť. 46 - 60 km 79,00 €
Ďurďošík 16 - 25 km 67,00 €
Ďurkov súp. č. domov: 1‐65, 70‐78, 122, 124, 145, 172‐173, 178, 192, 196, 241‐273, 275, 279‐297, 300‐312, 315‐316, 326‐328, 335, 336, 339, 342‐344, 350, 353‐361, 363‐804 a par.č. 722/7, 638/1, 604/2 6 - 15 km 56,00 €
Dvorníky-Včeláre 26 - 35 km 72,00 €
Geča vrátane chatovej oblasti 6 - 15 km 56,00 €
Gyňov 16 - 25 km 67,00 €
Hačava 36 - 45 km 76,00 €
Háj 26 - 35 km 72,00 €
Haniska pri Košiciach 16 - 25 km 67,00 €
Herľany 26 - 35 km 72,00 €
Hodkovce 26 - 35 km 72,00 €
Hosťovce 26 - 35 km 72,00 €
Hrašovík: č. p. 226/16 ‐ č. d. 131, č. d. 95,134 a p. Bartoš. do 5 km 46,00 €
Hyľov 36 - 45 km 76,00 €
Chorváty 26 - 35 km 72,00 €
Chrastné 36 - 45 km 76,00 €
Janík 6 - 15 km 56,00 €
Jasov: len chatová oblasť 6 - 15 km 56,00 €
Kecerovce 26 - 35 km 72,00 €
Kecerovský Lipovec 36 - 45 km 76,00 €
Kechnec 26 - 35 km 72,00 €
Kokšov-Bakša do 5 km 46,00 €
Komárovce 26 - 35 km 72,00 €
Kostoľany nad Hornádom: len chatová oblasť. 46 - 60 km 79,00 €
Košice okolie: chatová oblasť medzi obcami Zlatá Idka a Hýľov 36 - 45 km 76,00 €
Košice: ulice: Robotnícka, Blatná, Kavečianska cesta, Horný Bankov, Dolný Bankov, Nastráni, Zvončeková, Stokrásková, Husárska, Trnková 7, Suchodolinská č. d. 13, 17, 19 a chaty ‐ chatová oblasť, Medzevská od sup. č.11 po č. 45 ‐ resp po ul. Sabinovskú, Sabinovská č.d.18 ‐38,42,50,52,932/2, Svetlápusta, Kostolianska cesta od domu č. 135 ‐157, Žľaby, Osloboditeľov ‐ úsek od ulec Alejová, Hraničná, Berzeviczyho, Krasiňského, Povrazová č.d.12, 14, 16, 18, 20, 22, Šípková č. d.11, Podhrabinou č. 574/126, Lesná č. súp.č.19, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 37,41, 43, Zvolenská č. d.19, Pod stavencom, 1. Mája 1259, Čermeľské údolie 6, záhradkárske oblasti a obchodný partner Detská železnica Košice OZ (IČO:42241189), 26 - 35 km 72,00 €
Košická Belá, Košická Belá časť Košické Hámre: rekreačná oblasť od 61 km 81,00 €
Košická Polianka 16 - 25 km 67,00 €
Košické Olšany do 5 km 46,00 €
Medzev: len chatová oblasť do 5 km 46,00 €
Milhosť 26 - 35 km 72,00 €
Mokrance 6 - 15 km 56,00 €
Moldava n/B: ul. Obrancov mieru, Budulovská. č. 2, 4, 6, 8, 10, 34, 36 a 37, Budulov par. č. 17/2 a chatová oblasť do 5 km 46,00 €
Mudrovce 36 - 45 km 76,00 €
Nižná Hutka 26 - 35 km 72,00 €
Nižná Kamenica 16 - 25 km 67,00 €
Nižná Myšľa 26 - 35 km 72,00 €
Nižný Čaj 6 - 15 km 56,00 €
Nižný Klatov 16 - 25 km 67,00 €
Nižný Klatov – chatová oblasť 36 - 45 km 76,00 €
Nižný Lánec 26 - 35 km 72,00 €
Nováčany 26 - 35 km 72,00 €
Nový Salaš 26 - 35 km 72,00 €
Olšovany 6 - 15 km 56,00 €
Opátka od 61 km 81,00 €
Opiná 36 - 45 km 76,00 €
Paňovce 16 - 25 km 67,00 €
Peder 6 - 15 km 56,00 €
Perín-Chym 36 - 45 km 76,00 €
Perín-Chym časť obce Vyšný Lanec 26 - 35 km 72,00 €
Poproč: ul. Družstevná súp. č. 42 ‐ 52, Záhradná, Západná chatová oblasť 16 - 25 km 67,00 €
Rákoš 6 - 15 km 56,00 €
Rankovce 26 - 35 km 72,00 €
Rešica 26 - 35 km 72,00 €
Rozhanovce: Ul. SNP č. 545 a Robotnícka 8 6 - 15 km 56,00 €
Rudník 16 - 25 km 67,00 €
Ruskov: ul. Hlavná ,Školská, Horná, Lesná, Tichá, Poľná, Ďurkovská č. d. 40‐69, 306, 355, 366, 409, 424, Slančícka č. d. 71‐97, 111, 113‐128, 130‐138, 307‐309, 401, 447, 359, Staničná č. d. 222‐251, 521 a par. č.365/5, Bočná č. d.317‐321, 435, Stredná č.d.362, 370, 374, 393, 426, 427, 446 a súp.č.d. Bezulice 293, 371, 383, 408, 428, 467, ul. Kucik č.d.15 ‐ 26 a č. par. 953/70 do 5 km 46,00 €
Sady nad Torysou 16 - 25 km 67,00 €
Seňa 26 - 35 km 72,00 €
Skároš 16 - 25 km 67,00 €
Sokoľ 46 - 60 km 79,00 €
Sokoľany 16 - 25 km 67,00 €
Svinica 6 - 15 km 56,00 €
Šemša 36 - 45 km 76,00 €
Štós 16 - 25 km 67,00 €
Trstené pri Hornáde 26 - 35 km 72,00 €
Turňa nad Bodvou: ul.Gazdovská, Moldavská cesta č. 517, súp. č. bez ulice 491, 496, 497, 572, 573, Župná cesta č. parc. 177/17, 178/19, Muškátová 96, Pustá č. 622/4 a chatová oblasť do 5 km 46,00 €
Turnianska Nová Ves 6 - 15 km 56,00 €
Valaliky vrátane chatovej oblasti 6 - 15 km 56,00 €
Veľká Ida: súp.č.116, 117, 118, 237, 238, 290, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 673, 682, chatová oblasť 46 - 60 km 79,00 €
Vyšná Hutka 36 - 45 km 76,00 €
Vyšná Kamenica 26 - 35 km 72,00 €
Vyšná Myšľa 26 - 35 km 72,00 €
Vyšný čaj 6 - 15 km 56,00 €
Vyšný Klatov - chatová oblasť 36 - 45 km 76,00 €
Vyšný Lanec - časť obce Perím-Chym 26 - 35 km 72,00 €
Vyšný Medzev: Banícka 60/25 6 - 15 km 56,00 €
Zlatá Idka: č. d. 59‐187, 222, 238, 239, 245, 255, 258, 268, 270, 275, 288, 388, 297 a časť Hutná, Valal, Veské a Skalka 36 - 45 km 76,00 €
Žarnov 16 - 25 km 67,00 €
Ždaňa 16 - 25 km 67,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Beňatina 36 - 45 km 76,00 €
Bežovce 26 - 35 km 72,00 €
Blatná Polianka 26 - 35 km 72,00 €
Blatné Remety 16 - 25 km 67,00 €
Blatné Revištia 16 - 25 km 67,00 €
Bracovce 36 - 45 km 76,00 €
Budkovce 26 - 35 km 72,00 €
Bunkovce 16 - 25 km 67,00 €
Čečehov 16 - 25 km 67,00 €
Falkušovce 36 - 45 km 76,00 €
Fekišovce 16 - 25 km 67,00 €
Hažín 16 - 25 km 67,00 €
Hnojné 26 - 35 km 72,00 €
Horňa (č.domov 1 až 33, 142 a 143) 6 - 15 km 56,00 €
Horovce 26 - 35 km 72,00 €
Husak 26 - 35 km 72,00 €
Choňkovce 16 - 25 km 67,00 €
Iňačovce 26 - 35 km 72,00 €
Inovce 46 - 60 km 79,00 €
Jasenov pri Sobranciach 6 - 15 km 56,00 €
Jastrabie pri Michalovciach 16 - 25 km 67,00 €
Jenkovce 16 - 25 km 67,00 €
Kačanov 36 - 45 km 76,00 €
Kaluža: R.O. Zemplínska šírava (Medvedia hora – východ, Kaluža - Kamenec) 16 - 25 km 67,00 €
Klokočov: R. O. Zemplínska šírava (Klokočov – Kamenec, Klokočov - Paľkov) 26 - 35 km 72,00 €
Kolibabovce 16 - 25 km 67,00 €
Koňuš 16 - 25 km 67,00 €
Koromľa (č. d. 12, 13, 20 – 102, 104 – 109, 111, 126 – 130, 167 – 170, 176, 177) 16 - 25 km 67,00 €
Krásnovce 6 - 15 km 56,00 €
Krčava 26 - 35 km 72,00 €
Kristy 6 - 15 km 56,00 €
Krišovská Liesková 46 - 60 km 79,00 €
Laškovce 16 - 25 km 67,00 €
Lekárovce č.d. Od 309 do č.d. 480 a č.d. 482. 36 - 45 km 76,00 €
Lesné 26 - 35 km 72,00 €
Ložín 26 - 35 km 72,00 €
Lúčky 16 - 25 km 67,00 €
Malčice 46 - 60 km 79,00 €
Malé Raškovce 36 - 45 km 76,00 €
Markovce 46 - 60 km 79,00 €
Maťovské Vojkovce od 61 km 81,00 €
Michalovce (ul. Užhorodská č.d. 78A) do 5 km 46,00 €
Michalovce: len ul. Vrbovská č.d. 56, ul. pri Mlyne č.d. 9 a 1437/13 6 - 15 km 56,00 €
Michalovce: Žabany 16 - 25 km 67,00 €
Moravany 26 - 35 km 72,00 €
Moravany časť obce Lúčkovce 16 - 25 km 67,00 €
Nacina Ves 16 - 25 km 67,00 €
Naciná Ves časť Vybuchanec 26 - 35 km 72,00 €
Nižná Rybnica 6 - 15 km 56,00 €
Nižné Nemecké 26 - 35 km 72,00 €
Oborín 46 - 60 km 79,00 €
Orechová 6 - 15 km 56,00 €
Oreské 36 - 45 km 76,00 €
Ostrov do 5 km 46,00 €
Palín 26 - 35 km 72,00 €
Pavlovce nad Uhom: ul. Ortovská 46 - 60 km 79,00 €
Petrikovce 46 - 60 km 79,00 €
Petrovce "S" 26 - 35 km 72,00 €
Petrovce nad Laborcom – časť Ortáš 16 - 25 km 67,00 €
Pinkovce 36 - 45 km 76,00 €
Podhoroď 26 - 35 km 72,00 €
Porostov 6 - 15 km 56,00 €
Pozdišovce (č. domu od 1 do 188, 382, 410) 16 - 25 km 67,00 €
Pusté Čemerné 36 - 45 km 76,00 €
Rakovec n/O 46 - 60 km 79,00 €
Remetské Hámre 26 - 35 km 72,00 €
Ruská Bystrá 46 - 60 km 79,00 €
Ruskovce 6 - 15 km 56,00 €
Ruský Hrabovec 36 - 45 km 76,00 €
Sejkov 16 - 25 km 67,00 €
Senné 26 - 35 km 72,00 €
Slavkovce 36 - 45 km 76,00 €
Staré 26 - 35 km 72,00 €
Strážske: ul. Krivošťanská, Za záhradami a pri Parku č. d. 301 36 - 45 km 76,00 €
Stretava 26 - 35 km 72,00 €
Stretavka 36 - 45 km 76,00 €
Svätuš 16 - 25 km 67,00 €
Šamudovce 6 - 15 km 56,00 €
Tašuľa 26 - 35 km 72,00 €
Trhovište 34 – 49, 274 – 289, 403 – 414 16 - 25 km 67,00 €
Trnava pri Laborci č. d. 70 – 74, 82 – 84, 105 – 119, 208 - 210, 218, 228 – 230, 232, 309 a 346 (záhradkárska oblasť) 16 - 25 km 67,00 €
Tušice 36 - 45 km 76,00 €
Tušická Nová Ves 26 - 35 km 72,00 €
Úbrež 16 - 25 km 67,00 €
Veľké Raškovce 36 - 45 km 76,00 €
Veľké Revištia 16 - 25 km 67,00 €
Vinné R. O. Zemplínska šírava (Biela hora – Prímestská, Družstevná, Hôrka, Kamenec, Medvedia hora – západ, Senderov, Prím. oblasť) 16 - 25 km 67,00 €
Voľa 26 - 35 km 72,00 €
Vyšná Rybnica 26 - 35 km 72,00 €
Vyšné Nemecké 26 - 35 km 72,00 €
Vyšné Remety 26 - 35 km 72,00 €
Záhor 26 - 35 km 72,00 €
Zalužice 16 - 25 km 67,00 €
Závadka 26 - 35 km 72,00 €
Zbudza 16 - 25 km 67,00 €
Zemplínska široká 16 - 25 km 67,00 €
Zemplínske Kopčany 36 - 45 km 76,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Abránovce č. domu 125, 153, parc. č. 130/1 ‐ p. Harčarík Peter, parc. č. 216/10 a 216/3 ‐ p. Mgr. Andrea Ivanková 26 - 35 km 72,00 €
Bajerov 36 - 45 km 76,00 €
Bajerovce od 61 km 81,00 €
Bertotovce 26 - 35 km 72,00 €
Bodovce 6 - 15 km 56,00 €
Brestov 36 - 45 km 76,00 €
Bretejovce 26 - 35 km 72,00 €
Brezovica (č. d. 6, 7, 8, 64, 81, 393, 404, 467 ‐ 469, 534 a parc. č.: 334/2 Oľšavský Pavol, 668/2 Jarčuška Michal, 793 Piskurová Katarína, 839/1 Šulíková Ľudmila) 46 - 60 km 79,00 €
Brežany 36 - 45 km 76,00 €
Bzenov 36 - 45 km 76,00 €
Čelovce 46 - 60 km 79,00 €
Červená Voda 16 - 25 km 67,00 €
Červenica 46 - 60 km 79,00 €
Červenica pri Sabinove: č. d.199 ‐ parc. Č.235/3, č.d. 92 26 - 35 km 72,00 €
Ďačov č. d. 213 26 - 35 km 72,00 €
Daletice 16 - 25 km 67,00 €
Demjata 46 - 60 km 79,00 €
Drienica ‐ č. domov21, 198 ‐ č. p. 1511/1, 245, 262, 678, 696, 705, chatová oblasť a parc. č. 360/4 ‐ Peter Greš, 1473/32, 33 ‐ Ing. Mária Uliášová 16 - 25 km 67,00 €
Drienov 16 - 25 km 67,00 €
Drienovská Nová Ves 6 - 15 km 56,00 €
Dubovica: č. d. 433 (par. č. 828/11) 26 - 35 km 72,00 €
Fintice 16 - 25 km 67,00 €
Fričovce 36 - 45 km 76,00 €
Fulianka 36 - 45 km 76,00 €
Geraltov 26 - 35 km 72,00 €
Gregorovce 16 - 25 km 67,00 €
Hanigovce 26 - 35 km 72,00 €
Haniska pri Prešove: len záhradkárska oblasť do 5 km 46,00 €
Hendrichovce 26 - 35 km 72,00 €
Hermanovce 16 - 25 km 67,00 €
Hrabkov 46 - 60 km 79,00 €
Hradisko 36 - 45 km 76,00 €
Hubošovce 16 - 25 km 67,00 €
Chmeľovec 36 - 45 km 76,00 €
Chminianske Jakubovany 46 - 60 km 79,00 €
Jakovany 16 - 25 km 67,00 €
Jakubova Voľa: par. č. 304/20, č.d. 155 a 156, parc. č. 304/30, 304/35 16 - 25 km 67,00 €
Jakubovany 6 - 15 km 56,00 €
Janov 36 - 45 km 76,00 €
Janovík 26 - 35 km 72,00 €
Jarovnice 16 - 25 km 67,00 €
Kamenica: 70 ‐ 73, 75, 76, 79, 85 ‐ 90, 108 ‐ 116, 118, 119, 121 ‐ 133, 229, 268 ‐ 278, 289 ‐ 293, 315 ‐ 339, 522, 537 ‐ 539, 549, 550, 552, 590, 594 ‐ 596, 600, 601, 605, 610, 612, 620, 621, 632, 646, 651, 655, 657, 662, 668 a č. parciel172/2, 172/3 a 1568/3., č. d. 692 36 - 45 km 76,00 €
Kapušany (ulice: Nová štvrť, Prešovská, Lesná, Bardejovská, Mlynská, Cintorínska, Záhradná, Severná, Urbárska, Hlavná č. d.125 ‐ 132 ,226, 227 a 228, Púchovská č. d. 54/171, Kráľovská č.d.13 a č.parc. 637/3, 637/4) 26 - 35 km 72,00 €
Kendice č. d. 99, 100, 101, 103, 108 ‐ 133, 311, 328, 452 a 428 do 5 km 46,00 €
Klenov od 61 km 81,00 €
Kojatice 26 - 35 km 72,00 €
Kokošovce č. d. 194, 195, 196,  198, 202, 204, 214, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 248, 249, 250,  252, 256, 264, 266, 274, 282, 284, 288, 292, 294, 296, 298, 300, 301, 302, 319,  512, 525, 529, ul. Štreka  č.d. 234, 238, 250, 286, 296, 302, č. parc.: 27/17, 877/15,   859/7, 877/5, 877/4,20, 877/6,  877/8, 877/9, 877/10,   877/13, 877/18, 877/15,19 - č.d. 258,  877/17,  881/7, 881/8, 881/9,  881/21 , parc. č. 877/17 – Matisko Drahoslav, 877/16, 22- Stanková Lucia, 877/14 – Holečko Ladislav, 877/14 – Holečková Janka, 877/13 – Holečko Peter, 877/12, 24 – Nakat Stanislav, 877/11, 21 – Spratek Rastislav, 877/10 – Mgr. Komár Pavol, 877/9 – Ivanecká Jana, 877/8 – Horský Oto, 877/7, 23 – Ivanecký Martin, 877/6 – Ivanecká Mária, 877/5 – Revický Peter, 877/4, 20 – Šoltés František,  859/9, 12 súp. č. 286 – Renner Radovan, 859/8 – Čech Marek, 859/7 – Valenčin Štefan, 859/6, 17 – Štúrik Milan,  859/3, 16 – Högerová Mária,   857/3, 9 – Petruš Pavol,   27/3 - Vašková Tatiana, 232 - Sabol Slavomír a rekreačná oblasť Sigord  400 (p.č. 759/17),  755/10 - Guľa Ladislav,  č. 136 - Molčan Anton a rekreačná oblasť Sigord od firmy Opalex smer Zlatá baňa 26 - 35 km 72,00 €
Krásna Lúka: č.176, parc.č.143/1 46 - 60 km 79,00 €
Krivany – rómska osada 36 - 45 km 76,00 €
Krížovany 46 - 60 km 79,00 €
Kvačany 46 - 60 km 79,00 €
Kysak 26 - 35 km 72,00 €
Kysak: Koziny (chatová lokalita) 36 - 45 km 76,00 €
Lada 26 - 35 km 72,00 €
Lažany 16 - 25 km 67,00 €
Lemešany 16 - 25 km 67,00 €
Lesíček 36 - 45 km 76,00 €
Ličartovce (č. d. 9, 10, 31 ‐ 50, 53 ‐ 225, 227 ‐ 400 a parc. č. 388/2) 16 - 25 km 67,00 €
Lipany: Pavol Saxa, Jánošíková 698/134 26 - 35 km 72,00 €
Lipníky 36 - 45 km 76,00 €
Lipovce 46 - 60 km 79,00 €
Ľubotice (ul. Cintorínska, k ihrisku a ul Bardejovská č. d. 63), č.par. 21117/398 a Teriakovce, ul. Slnečná 16 - 25 km 67,00 €
Ľubovec 36 - 45 km 76,00 €
Lúčina 46 - 60 km 79,00 €
Lúčka (okr. Sabinov) č. d. 4 a 5 36 - 45 km 76,00 €
Ľutina 26 - 35 km 72,00 €
Malá Lodina 36 - 45 km 76,00 €
Malý Slivník 46 - 60 km 79,00 €
Malý Šariš 16 - 25 km 67,00 €
Medzany 16 - 25 km 67,00 €
Miklušovce od 61 km 81,00 €
Mirkovce 36 - 45 km 76,00 €
Mošurov 46 - 60 km 79,00 €
Nemcovce 36 - 45 km 76,00 €
Niereše 26 - 35 km 72,00 €
Nižný Slavkov č. d. 243 od 61 km 81,00 €
Nová Polhora 46 - 60 km 79,00 €
Obišovce 26 - 35 km 72,00 €
Okružná 36 - 45 km 76,00 €
Olejníkov 26 - 35 km 72,00 €
Oľšov: č.d. 115 pre č. par. 295/21 a číslo parcely 295/15 16 - 25 km 67,00 €
Ondrášovce 36 - 45 km 76,00 €
Ostrovany 6 - 15 km 56,00 €
Ovčie od 61 km 81,00 €
Pečovská Nová Ves: ul. Mlynská 396 ‐ 409, Na Rybníkoch 430, 431, 460 a Kostolná 53, č. par. 856, 857, Hlavná 560/78 16 - 25 km 67,00 €
Ploské 46 - 60 km 79,00 €
Podhorany 36 - 45 km 76,00 €
Podhradík 26 - 35 km 72,00 €
Poloma 46 - 60 km 79,00 €
Prešov – Sigord (rekreačná oblasť) 26 - 35 km 72,00 €
Prešov: ul. Šafárikova, Hraničná, Pod Wilechôrkou, Kúty, Surdok, Bardejovská, ul. Cemjata, časť Cemjata (Jelenia, Medvedia a Srnčia), Dilongova č. 84 až 100, Horárska č. d. 31, Šebastovská č. d. 16, 18, 20, 29, 31, Južná č. d. 1, 3 až 7, Pöschlova č. d. 16 a 18, Teriakovská, Sokolia, Jastrabia, Lastovičia, Orlia, Primlyne, Duklianska č. 8 až 20, Padlýchhrdinov, Malkovská, Zajačia, Jazvečia, Vydumenacod č.13 do č. 100, ul. Pod Táborom č. 31, 31A, 33, 35, 37, 37B, 39, 41, Za Traťou, Fintická č. d. 2A, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14 A, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21 A, 23, 24, 24/B, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 83, 85, 85 A, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107, od. č. d. 111 do č. d.150, ul. Vranovská č. d. 1, 3 ‐ 6, 21, 22, 25, 25 A, 25 B, 25 C, 27, 31, 34, 34/A, 37, 39, 40, 42, 44 ‐ 46, 49, 50, 52 ‐ 54, 56, 58, 64, 66, 67, 69, 71 a č. parc.1318 ‐ Tkáčová Silvia, Jesenná č. 22/A, ulica Márie Kočanovej, Levočská č. d.125, 135, 145 a č. parcely 8701/3, 8698/1 ‐ MUDr. Tomečko Jozef, Mgr. Demková Beáta, Zborovská č. 4, 5, 6, Turistická ‐ chata č. 2637, č. parc. 7007/4, 5, 7007/10, Bociania, Botanická 33, Zatraťou, Slávičia č. d. 16, 17, Sekčovská č. d. 77, č. parcely 431/47 a 431/48 ‐ Štefániková Denisa, Ing. Komara Jozef, Hruny č. d. 9 a lokalita Borkút, Drienica č. par. 274/1, 16 - 25 km 67,00 €
Proč 46 - 60 km 79,00 €
Pušovce 46 - 60 km 79,00 €
Radatice 36 - 45 km 76,00 €
Ratvaj 16 - 25 km 67,00 €
Renčišov 36 - 45 km 76,00 €
Rokycany 36 - 45 km 76,00 €
Ruská Nová Ves: 16, 17, 18, 46, 47, 48, 59 ‐ 64, 68 ‐ 92, 94, 97, 98, 99, 101 ‐ 107,109 ‐ 115,117 ‐ 124, 125, 126, 127, 129 ‐ 146, 148, 150, 151, 153, 154, 165 ‐ 167, 201, 204, 210 ‐ 222, 224, 228 ‐ 231, 233, 235, 237, 238, 241 ‐ 243, 250, 256 ‐ 258, 264, 265, 267 ‐ 270, 272, 274, 275, 277, 294, 300, 345, 347, 352 ‐ 356, 515 a par. č.:1071/36 ‐ Mgr. Hatalová Zuzana, 2013/6 ‐ p. Múdry Milan, 315/1 ‐ p. Pribula Peter a 1847/110, 1847/119 ‐ Hrubčo Miroslav a celá chatová oblasť, č. parciel: 2/1, 2/4, 2/5, 2/6 a 2/8. 16 - 25 km 67,00 €
Sabinov: ul. Čergovská, p. Klohna časť ul. Pod Švabľovkou bez č. domu a č. 45, č. 53, č. domu 2142, p. Balaščáková ul. Jarková 43, p. Závada Anton ‐ chata bez čísla, ulica Prešovská, ulica Záborského 4 ‐ 8, ul. Sadová č.d.6,8,10 ‐ 16,18 ‐ 20, 22, ul. Mudroňová č. d. 16, 17 a 18, Levočská č. parc.1822/29, 34, 11 ‐ p. Ľuboš Kollár, č. parc.1776/5 ‐ p. Martin Bujňak, č. parc.1822/7, 35, 10, 27 ‐ p. Hana Šimčíková, č. parc. 1995/23 ‐ p. Gabriel Senderák, č. parc.1403/234, č. d. 2347 ‐ Ing. Martin Dobrovič, č. parc.1995/22‐ chata č. 2108 p. Jozef Šimčík, časť Orkucany č. d. 5, 7, 8, 9, 15, Medzi vodami 3486, Hliník 2090/32,  do 5 km 46,00 €
Sedlice 46 - 60 km 79,00 €
Seniakovce 36 - 45 km 76,00 €
Suchá Dolina 46 - 60 km 79,00 €
Svinia 26 - 35 km 72,00 €
Šarišská Poruba 36 - 45 km 76,00 €
Šarišská Trstená 36 - 45 km 76,00 €
Šarišské Bohdanovce 26 - 35 km 72,00 €
Šarišské Lužianky 36 - 45 km 76,00 €
Šarišské Michaľany: ul. Sabinovská, Prešovská, Družstevná 907, Mlynská parc. č.158/18 ‐ p. Nehila Ľuboš, parc č. 158/20 ‐ p. Alena Žgravčák Boháčová parc. č. 158/62 p. Lukáš Timura, parc. č. 697/30, Šarišské Michaľany parc.č. 697/28, súp. č. 2188, Jarková 267/15 6 - 15 km 56,00 €
Šarišské Sokolovce 6 - 15 km 56,00 €
Šindliar 46 - 60 km 79,00 €
Široké 46 - 60 km 79,00 €
Štefanovce 36 - 45 km 76,00 €
Teriakovce: č. domov ‐ 151, 177, 210, 212, 220, 231, 235, 237, 270, 271 a par. č. ‐ 220/17, 240/44, 145 ‐ č. d. 257, 240/54, 240/55, 240/56, 240/50, 240/8 ‐ č. d. 241, 240/43, 240/28, 240/61, 240/60, 240/69, 240/68 ‐ č. d. 238, 240/67, 240/78, 240/88, 240/80, 240/89, 240/24, 240/21, 240/20, 240/23, 240/16, 240/102, 240/104, 240/152, 240/15, 240/19, 240/22, 240/24, 240/27, 240/32, 240/29, 240/30, 240/31, 240/34, 240/36, 240/44, 240/52, 240/74, 240/58, 240/62, 240/71, 240/72, 240/73, 240/49, 240/77, 240/78, 240/79, 240/81, 240/82, 240/83, 240/86, 240/103, 240/190, 221/13 16 - 25 km 67,00 €
Terňa časť Babin potok 26 - 35 km 72,00 €
Terňa časť Hradisko 36 - 45 km 76,00 €
Torysa č. Domu 38 – par. č. 662/1 36 - 45 km 76,00 €
Trebejov 26 - 35 km 72,00 €
Trnkov 36 - 45 km 76,00 €
Tuhrina 36 - 45 km 76,00 €
Tulčík 36 - 45 km 76,00 €
Uzovce 6 - 15 km 56,00 €
Uzovské Pekľany 26 - 35 km 72,00 €
Uzovský Šalgov: parc. č. 761/31 p. Štefan Tuleja 6 - 15 km 56,00 €
Varhaňovce 36 - 45 km 76,00 €
Veľká Lodina 36 - 45 km 76,00 €
Veľký Slivník 46 - 60 km 79,00 €
Veľký Šariš ‐ časť Kanaš: Veterná, E. Lackovej, Dúbravská 7 ‐ par. č. 3017/1, 2, Orgovánova č. d. 5, Smreková č. d. 1,Sabinovská č. d. 32, Šípková 3, ul. Krásnalúka, Jedľová č. d. 2291, Jazdecká 28, parc., 2553/35 a 2053/316 ‐ Goč Peter, Šarišská 955 ‐ parc. č. 2130/9, Močiarna č. parc. 2017/155, 2017/234, č. domu 13 a ul. Trnková, ul. Dr. Grešaparc. č. 213/6, 20 ‐ Gabriel Blaha, parc. č. 213/19,13 ‐ Čuba Milan, parc. č. 2017/107 ‐ Kaľavský Peter, parc. č.213/7, 4 ‐ Paed. Dr., Urban Igor ‐ Ondík Matúš, parc č. 213/17, 18 ‐ Dvorská Lenka, parc. č. 213/5, 15 ‐ Mudičková Irena, parc. č. 213/10, 14 ‐ Sipko Jozef, parc. č. 213/3.2, 9, 235/4 ‐ Lechamanová Martina, Jozef Lechman, parc. č. 5130/1 ‐ Ing. Onofrej Michal, ul. Cintorínska č. d. 3, ul. Jazdecká č. d. 36 ‐ Maškara Jakub, ul. Veterná parc. č. 927/18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33 a M. R. Štefánika / zatechnický službami/ ‐ Ing. Lukáš Nováka ul. Močiarna parc. č. 2017/37, 38, 39, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 151, 154, 155, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 212, 213 a 214. Záhradkárska oblasť Družba. 16 - 25 km 67,00 €
Víťaz 46 - 60 km 79,00 €
Vyšná Šebastová č.d.105 ‐ 108, 166, 207, 211, 212, 214, 229, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 250, 251, 255, 256, 258, 260, 263, 288, 290, 295, 317, 336, 348, 397 (p. č. 667/39), 435, parc. č. 667/19, 667/26, 667/30, 667/35, 667/36, 999/76 a časť Severná (osada) 26 - 35 km 72,00 €
Záborské: č. d. 1 ‐ 399 a od č.d. 437 do č.d. 500, č. parc. 513/113 16 - 25 km 67,00 €
Záhradné 36 - 45 km 76,00 €
Zlatá Baňa 36 - 45 km 76,00 €
Žehňa 26 - 35 km 72,00 €
Žipov 46 - 60 km 79,00 €
Župčany 26 - 35 km 72,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Baňa 16 - 25 km 67,00 €
Belejovce 26 - 35 km 72,00 €
Beňadikovce 16 - 25 km 67,00 €
Bodružal 36 - 45 km 76,00 €
Breznica 26 - 35 km 72,00 €
Breznička 36 - 45 km 76,00 €
Brusnica 26 - 35 km 72,00 €
Bukovce 36 - 45 km 76,00 €
Bystrá 36 - 45 km 76,00 €
Bžany - R.O. Domaša - Valkov 26 - 35 km 72,00 €
Cernina 36 - 45 km 76,00 €
Cigla 36 - 45 km 76,00 €
Dlhoňa 26 - 35 km 72,00 €
Dobroslava 26 - 35 km 72,00 €
Driečna od 61 km 81,00 €
Dubová 36 - 45 km 76,00 €
Duplín 6 - 15 km 56,00 €
Fijaš 6 - 15 km 56,00 €
Gribov 36 - 45 km 76,00 €
Havaj 26 - 35 km 72,00 €
Havranec 36 - 45 km 76,00 €
Hrabovčík 16 - 25 km 67,00 €
Hunkovce (č. Domu 68, 69 a 76) 26 - 35 km 72,00 €
Chotča 26 - 35 km 72,00 €
Jakušovce 36 - 45 km 76,00 €
Jurková Voľa 16 - 25 km 67,00 €
Kapišová 16 - 25 km 67,00 €
Kečkovce 26 - 35 km 72,00 €
Kolbovce 36 - 45 km 76,00 €
Korejovce 36 - 45 km 76,00 €
Korunková 36 - 45 km 76,00 €
Kožuchovce 46 - 60 km 79,00 €
Krajná Bystrá 26 - 35 km 72,00 €
Krajná Poľana 26 - 35 km 72,00 €
Krajná Porúbka 46 - 60 km 79,00 €
Krajné Čierno 26 - 35 km 72,00 €
Krišľovce 16 - 25 km 67,00 €
Kručov 16 - 25 km 67,00 €
Krušinec 16 - 25 km 67,00 €
Kružľová 26 - 35 km 72,00 €
Kurimka 36 - 45 km 76,00 €
Ladomírová 16 - 25 km 67,00 €
Makovce 46 - 60 km 79,00 €
Malá Poľana 16 - 25 km 67,00 €
Matovce 6 - 15 km 56,00 €
Medvedie 26 - 35 km 72,00 €
Mestisko 6 - 15 km 56,00 €
Miková 26 - 35 km 72,00 €
Miňovce 36 - 45 km 76,00 €
Miroľa 46 - 60 km 79,00 €
Mlynárovce 36 - 45 km 76,00 €
Mrázovce 6 - 15 km 56,00 €
Nižná Jedľová 16 - 25 km 67,00 €
Nižná Olšava 36 - 45 km 76,00 €
Nižná Písaná 26 - 35 km 72,00 €
Nižný Komárnik 36 - 45 km 76,00 €
Nižný Mirošov 26 - 35 km 72,00 €
Nižný Orlík 16 - 25 km 67,00 €
Nová Polianka 6 - 15 km 56,00 €
Okrúhle 16 - 25 km 67,00 €
Oľšavka 36 - 45 km 76,00 €
Potoky 6 - 15 km 56,00 €
Potôčky 46 - 60 km 79,00 €
Príkra 36 - 45 km 76,00 €
Pstriná 46 - 60 km 79,00 €
Radoma 16 - 25 km 67,00 €
Rakovčík 6 - 15 km 56,00 €
Rovné 16 - 25 km 67,00 €
Roztoky 26 - 35 km 72,00 €
Sitník 16 - 25 km 67,00 €
Soboš 16 - 25 km 67,00 €
Soľník 46 - 60 km 79,00 €
Straškovce 46 - 60 km 79,00 €
Stropkov (ul. Zajarkom, Chotčianska, Šandalská, Bokšanská, Pri rybníku), Stropkov časť Bokša 16 - 25 km 67,00 €
Suchá od 61 km 81,00 €
Svidnička 26 - 35 km 72,00 €
Svidník (časť Lesy, ul. Sov. Hrdinov č. d. 680/116) 6 - 15 km 56,00 €
Šandal 16 - 25 km 67,00 €
Šapinec 16 - 25 km 67,00 €
Šarbov 46 - 60 km 79,00 €
Šemetkovce 26 - 35 km 72,00 €
Štefurov 46 - 60 km 79,00 €
Štítnik 46 - 60 km 79,00 €
Tisinec 6 - 15 km 56,00 €
Tokajík 6 - 15 km 56,00 €
Turany nad Ondavou: obec a ul. Petejovská 6 - 15 km 56,00 €
Vyšná Jedľová 26 - 35 km 72,00 €
Vagrinec 16 - 25 km 67,00 €
Valkovce 36 - 45 km 76,00 €
Vápeník 36 - 45 km 76,00 €
Varechovce od 61 km 81,00 €
Veľkrop 46 - 60 km 79,00 €
Vislava 36 - 45 km 76,00 €
Vladiča 46 - 60 km 79,00 €
Vojtovce 36 - 45 km 76,00 €
Vyškovce 26 - 35 km 72,00 €
Vyšná Jedľová 26 - 35 km 72,00 €
Vyšná Olšava 46 - 60 km 79,00 €
Vyšná Písaná 36 - 45 km 76,00 €
Vyšný Hrabovec 6 - 15 km 56,00 €
Vyšný Komárnik 46 - 60 km 79,00 €
Vyšný Mirošov 26 - 35 km 72,00 €
Vyšný Orlík 26 - 35 km 72,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Bačka 16 - 25 km 67,00 €
Bačkov 16 - 25 km 67,00 €
Bara (Malá Bara, Veľká Bara) 46 - 60 km 79,00 €
Beša 16 - 25 km 67,00 €
Bieľ 6 - 15 km 56,00 €
Borša: ul. Pasienkova č. d. 21, 22, 24, 26, 27, 458, 69, 60, 59, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 414, 49, 47, 447, 48, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 347, 403, ul. F. Rákocziho č. d. 209, 210, 211, 423, 328, 376, 212, 308, 358 od 61 km 81,00 €
Boťany 16 - 25 km 67,00 €
Bôľ 16 - 25 km 67,00 €
Brehov 46 - 60 km 79,00 €
Brezina 46 - 60 km 79,00 €
Budince 6 - 15 km 56,00 €
Byšta 46 - 60 km 79,00 €
Cejkov 36 - 45 km 76,00 €
Čeľovce 26 - 35 km 72,00 €
Čerhov: ul. Staničná, Gaštanová 36 - 45 km 76,00 €
Černochov 46 - 60 km 79,00 €
Čičarovce 6 - 15 km 56,00 €
Čierna obec 6 - 15 km 56,00 €
Čierne Pole 6 - 15 km 56,00 €
Dargov 16 - 25 km 67,00 €
Dobrá 6 - 15 km 56,00 €
Dvorianky (ulica Staničná, Topoľová č. 143/4,148/1,192/2,197/3) 6 - 15 km 56,00 €
Egreš 26 - 35 km 72,00 €
Hraň 36 - 45 km 76,00 €
Hrčeľ 26 - 35 km 72,00 €
Hriadky do 5 km 46,00 €
Ižkovce 16 - 25 km 67,00 €
Kalša: Nad bývalým JRD č. d. 5, Pod Kamennou horou č. d. 211, 212, 216, 217, 283, 287, 289, 291, 305 a novostavby - Kamila a Ľubomír Mačaj, slepá ulička pri Terebli č. d. 85, 86, 89, 222 a Nad cintorínom č. d. 206 a 207 36 - 45 km 76,00 €
Kapušanské Kľačany 6 - 15 km 56,00 €
Kašov 26 - 35 km 72,00 €
Kazimír 36 - 45 km 76,00 €
Klín nad Bodrogom 46 - 60 km 79,00 €
Košický Klečenov 26 - 35 km 72,00 €
Kožuchov 6 - 15 km 56,00 €
Kráľovský Chlmec: ul. Kapušianska, Hlboká, Svätušská, Trhovisko, Boľská, Rázusová, Hlavná, Kollárová, Prameňová, M. Leczu, Hviezdoslavova, Podhradská, Z. Loranfyovej, Rákocziho, Pri štadióne, Majlátha, Horešská, Pribenícka, L. Mécsa, Záhradná, Kazionczyho, Kvetná, Komenského  č. d. 6 a 545/4, L. Kossutha č. 588/82 a 588/80, Štefánikova č. 537/7, 538/9, 11 a 540/13 a záhradkárska oblasť do 5 km 46,00 €
Kravany 16 - 25 km 67,00 €
Kuzmice 36 - 45 km 76,00 €
Kysta 26 - 35 km 72,00 €
Ladmovce 46 - 60 km 79,00 €
Lastovce 26 - 35 km 72,00 €
Leles 26 - 35 km 72,00 €
Lúčkovce 16 - 25 km 67,00 €
Luhyňa 36 - 45 km 76,00 €
Malé Ozorovce 6 - 15 km 56,00 €
Malé Trakany do 5 km 46,00 €
Malý Horeš 6 - 15 km 56,00 €
Malý Kamenec: č. d. 24, 80, 99, 100, 102,103 a 141 36 - 45 km 76,00 €
Nižný Žipov 26 - 35 km 72,00 €
Novosad 26 - 35 km 72,00 €
Nový Ruskov (len Malý Ruskov) 16 - 25 km 67,00 €
Parchovany 16 - 25 km 67,00 €
Plechotice 16 - 25 km 67,00 €
Poľany 16 - 25 km 67,00 €
Pribeník 6 - 15 km 56,00 €
Ptrukša 26 - 35 km 72,00 €
Rad 26 - 35 km 72,00 €
Rakovec nad Ondavou 26 - 35 km 72,00 €
Ruská 16 - 25 km 67,00 €
Sečovce:ulice Vysoká, Čižmárska a mest. časť Albínov 6 - 15 km 56,00 €
Sirník 36 - 45 km 76,00 €
Slančík od 61 km 81,00 €
Slanec 36 - 45 km 76,00 €
Slanská Huta 46 - 60 km 79,00 €
Slanské Nové Mesto 26 - 35 km 72,00 €
Slivník 36 - 45 km 76,00 €
Slovenské Nové Mesto: Hraničná č. d. 8 ‐ 17, 309, 324, Karlov dvor č. d. 240, 241 ‐ 253, 256, 258, 259, 262, 304 a 312 46 - 60 km 79,00 €
Solnička 16 - 25 km 67,00 €
Somotor: ul.Nová, Novoviešťanská, Vinohradská a Obchodná, Hlavná č. d.175/55 36 - 45 km 76,00 €
Stanča 26 - 35 km 72,00 €
Stankovce 26 - 35 km 72,00 €
Strážne 16 - 25 km 67,00 €
Streda nad Bodrogom 46 - 60 km 79,00 €
Svätá Mária 26 - 35 km 72,00 €
Svätuše 16 - 25 km 67,00 €
Svinice 26 - 35 km 72,00 €
Trebišov: ul. Sadovská, Cukrovarenska 30 ‐ p. Rudolf Králik, Cukrovarská 23/17, 25 a 25/14, 4117 a záhrádná osada Orišky, chatová oblasť Oriešky 3999, ul. Varichovská č. d. 135/9, 1326/5, 1677/15, 7 6 - 15 km 56,00 €
Trebišov: ul. Cukrovárska 10/30 p. Iľková Magdaléna 16 - 25 km 67,00 €
Trebišov: ul. Paričovská č. 703/85 p. Keresty Miroslav, p. Kerestyová Mária a p. Kukuľa Dušan, ul. Medická do 5 km 46,00 €
Trnávka 6 - 15 km 56,00 €
Veľaty 26 - 35 km 72,00 €
Veľká Tŕňa: Konečná č. d. 152, 153, Pivničná č. d.170 46 - 60 km 79,00 €
Veľké Ozorovce 16 - 25 km 67,00 €
Veľké Slemence 16 - 25 km 67,00 €
Veľké Trakany 6 - 15 km 56,00 €
Veľký Horeš 6 - 15 km 56,00 €
Veľký Kamenec 36 - 45 km 76,00 €
Viničky 46 - 60 km 79,00 €
Višňov 16 - 25 km 67,00 €
Vojany 6 - 15 km 56,00 €
Vojčice 6 - 15 km 56,00 €
Vojka 16 - 25 km 67,00 €
Zatín 6 - 15 km 56,00 €
Zbehňov 6 - 15 km 56,00 €
Zemplín od 61 km 81,00 €
Zemplínska Nová Ves (Úpor, Zemp. Klečenov) 26 - 35 km 72,00 €
Zemplínska Teplica 26 - 35 km 72,00 €
Zemplínske Jastrabie 26 - 35 km 72,00 €
Zemplínsky Branč 16 - 25 km 67,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Babie od 61 km 81,00 €
Banské 26 - 35 km 72,00 €
Benkovce 36 - 45 km 76,00 €
Cabov 16 - 25 km 67,00 €
Čaklov: č. domov 1 až 48, 69, 70, 71, 75, 171, 173, 222, 246, 440, 443, 444, 445, 448 a 548  a Čaklov‐Hámre č.d.433, 434, 435, 437, 438, 525, 563 a 564 16 - 25 km 67,00 €
Čičava 16 - 25 km 67,00 €
Čierne nad Topľou 36 - 45 km 76,00 €
Ďapalovce od 61 km 81,00 €
Davidov 6 - 15 km 56,00 €
Detrík od 61 km 81,00 €
Dlhé Klčovo 16 - 25 km 67,00 €
Ďurďoš od 61 km 81,00 €
Giglovce 46 - 60 km 79,00 €
Girovce 46 - 60 km 79,00 €
Hanušovce nad Topľou: ul Zámocká, ul. Počekanec č. d. 1 46 - 60 km 79,00 €
Hencovce: ul. Hencovská č. d. 2064 a 2070 16 - 25 km 67,00 €
Hlinné č. d. 256 a 327 36 - 45 km 76,00 €
Holčíkovce: obec a R. O. Domaša ‐ Eva, Zajačia Debra od 61 km 81,00 €
Holčíkovce: R. O. Domaša ‐ Monika/Poľany, Dúbravy 46 - 60 km 79,00 €
Jasenovce 46 - 60 km 79,00 €
Juskova Voľa 26 - 35 km 72,00 €
Kučín 36 - 45 km 76,00 €
Kvakovce: R. O. Domaša ‐ Dobra (ul. Ku priehrade, Vranovská cesta, Kvetná, Májová, Čerešňová, Vinárska, Veteránska, Železničiarska, Surfistická, Klodenici, Mládežnícka, Košická, Nová, Dobranská, Na hôrke, Palisády, Slivková, Slávičia, Lesíček, Jachtárska, Pri kempingu, Kvakovská, Okružná, Na kopci, Júlová, Slnečná, Pod lesom, Ku vleku, Vodárenská, Jelšová, Brezový háj, Suchý jarok, Agátová, Suchý vrch, Západná, Lesná, Prešovská cesta, Detrícka, Horárská, Posledná, Pod krížom, Nábrežná, Nad prístavom, Rybárska, Severná, Trepecká cesta, Letná, Športová, Šikmá, Námornícka, Na vyhliadke, Ku Prístavu) od 61 km 81,00 €
Majerovce 16 - 25 km 67,00 €
Malá Domaša 46 - 60 km 79,00 €
Matiaška od 61 km 81,00 €
Medzianky od 61 km 81,00 €
Merník 26 - 35 km 72,00 €
Michalok 36 - 45 km 76,00 €
Nižný Hrabovec 26 - 35 km 72,00 €
Nižný Hrušov 36 - 45 km 76,00 €
Nová Kelča: poloostrov Krym - Veľká Domaša od 61 km 81,00 €
Ondavské Matiašovce 36 - 45 km 76,00 €
Pavlovce od 61 km 81,00 €
Petkovce 46 - 60 km 79,00 €
Petrovce od 61 km 81,00 €
Piskorovce od 61 km 81,00 €
Poša 26 - 35 km 72,00 €
Prosačov od 61 km 81,00 €
Radvanovce od 61 km 81,00 €
Rafajovce od 61 km 81,00 €
Remeniny od 61 km 81,00 €
Ruská Voľa od 61 km 81,00 €
Sačurov 6 - 15 km 56,00 €
Sečovská Polianka: ul. Harangovská č. d. 800 16 - 25 km 67,00 €
Sedliská 26 - 35 km 72,00 €
Skrabské 46 - 60 km 79,00 €
Slovenská Kajňa 36 - 45 km 76,00 €
Soľ č.domu 134 26 - 35 km 72,00 €
Štefanovce 46 - 60 km 79,00 €
Tovarné: len novostavba oproti Centru SS Ametyst p. Baník 26 - 35 km 72,00 €
Tovarnianska Polianka 36 - 45 km 76,00 €
Vavrinec od 61 km 81,00 €
Vlača od 61 km 81,00 €
Vranov nad Topľou: ul. Lesná, Lúčna č.d.831/83 a Cintorínska 395 6 - 15 km 56,00 €
Vranov nad Topľou: ul. Kláštorná, Lomnická č.614/60, 883/27 a 884/2, mestská časť Lomnica a časť Polovice do 5 km 46,00 €
Vyšný Kazimír 36 - 45 km 76,00 €
Vyšný Žipov 36 - 45 km 76,00 €

Zámutov: č.d. 415, 416, 498, 518, 657, č. parc. 4281 (Roman Feri ), č. parc. 460/7 a č. parc. 4280/2

26 - 35 km 72,00 €
Zlatník 36 - 45 km 76,00 €
Žalobín 46 - 60 km 79,00 €
Názov obce Kategória vzdialenosti Cena v EUR s DPH
Ardovo 36 - 45 km 76,00 €
Betliar 16 - 25 km 67,00 €
Bohúňovo 46 - 60 km 79,00 €
Bôrka 46 - 60 km 79,00 €
Brzotín: ul. Topoľová, Prievozská, Záhradná, Hámosiho, Zvonárska, Berzehorská č.domu 158, 686 a 687, Smreková č.domu 205, 207, 209/13, 220 a 221, Gemerská č.domu 5, 9 a 39, Kružnianska 181/3 6 - 15 km 56,00 €
Čierna Lehota 46 - 60 km 79,00 €
Čučma 6 - 15 km 56,00 €
Dedinky od 61 km 81,00 €
Dlhá Ves 46 - 60 km 79,00 €
Dobšiná: ul. Hnilecká č.d. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ul. Železničná č. d. 281, 282, 283, 285, 286, 287 46 - 60 km 79,00 €
Drnava 26 - 35 km 72,00 €
Držkovce od 61 km 81,00 €
Gemerské Teplice časť Gemerská Milhosť, Gemerské Teplice časť Jelšavské Teplice 26 - 35 km 72,00 €
Gemerská Panica 46 - 60 km 79,00 €
Gemersky Sad 26 - 35 km 72,00 €
Gočaltovo 36 - 45 km 76,00 €
Gočovo 36 - 45 km 76,00 €
Hanková od 61 km 81,00 €
Henckovce 26 - 35 km 72,00 €
Honce 16 - 25 km 67,00 €
Hrhov 46 - 60 km 79,00 €
Hrušov 46 - 60 km 79,00 €
Hucín 16 - 25 km 67,00 €
Chyžné 16 - 25 km 67,00 €
Jelšava: ul. Muránska č. d. 3, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 19 - 24, 27, 28, 32 - 35, 37, 38, 46, 47, ul Teplická č. d. 248, 248, 257, 724, 255, 252, ul. Mníšanská č.d. 575, 723, 577 - 600, 602 - 609, 611, 613 - 619, 622 - 625, 728 16 - 25 km 67,00 €
Jovice: ul. A.Cházara č.: 169, 170, 171, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 217, 237, 238, 294, 315, Hlavná, Hradná č.: 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 213, 283, 286, 287, 290, 295, 313, 329, Hlavná č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 202, 214, 215, 215, 230, 288, 289, 291, 292, 293, 310, 316, 328, Krátka č.: 53, Mlynská č.: 148, Vŕbová č.: 218, 219 311, Starocintorínska, č.d. 44, 45, 47, 48, 136, 212, 216, 220, 232, 234, 308, 321, 322, 324, 325, 327, 314, 318, 320. Čísla domov bez ulice: 68, 69, 70, 136, 232, 240, 301, 302, 309, 314, 318, 320, 321, 322, 324, 325, 327, 254 - 268, 271 - 281,317, 319, 323. 6 - 15 km 56,00 €
Kameňany 6 - 15 km 56,00 €
Kečovo 46 - 60 km 79,00 €
Kobeliarovo 36 - 45 km 76,00 €
Kocelovce 36 - 45 km 76,00 €
Kováčová 36 - 45 km 76,00 €
Krásnohorská Dlhá Lúka: č.d. č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 38, 39, 40, 41, 42,43, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, od 121 do 130, 132,133,134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, od 160 až do 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, od 180 až do 225, 227, 228, 229, od 230 až do 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 263, 298, 301, 304, 309, 310, 311, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 322, č. parc. 1532/6 a 1532/10, 1532/4, 1532/11. 16 - 25 km 67,00 €
Kružná 16 - 25 km 67,00 €
Kunova Teplica 46 - 60 km 79,00 €
Leváre 46 - 60 km 79,00 €
Lipovník 26 - 35 km 72,00 €
Lubeník 6 - 15 km 56,00 €
Lúčka 36 - 45 km 76,00 €
Magnezitovce 6 - 15 km 56,00 €
Mokrá Lúka: č.d. 15, 16, 17, 220, 28, 29 6 - 15 km 56,00 €
Muráň č.d. 62, 306, 307, 348, 349, 350 a 415 6 - 15 km 56,00 €
Muránska Dlhá Lúka 6 - 15 km 56,00 €
Muránska Huta 36 - 45 km 76,00 €
Muránska Lehota 26 - 35 km 72,00 €
Muránska Zdychava 16 - 25 km 67,00 €
Nandráž 16 - 25 km 67,00 €
Nižná Slaná 26 - 35 km 72,00 €
Ochtiná 36 - 45 km 76,00 €
Pača 16 - 25 km 67,00 €
Pašková 36 - 45 km 76,00 €
Petrovo 46 - 60 km 79,00 €
Ploské 46 - 60 km 79,00 €
Predná Hora 36 - 45 km 76,00 €
Prihradzany 46 - 60 km 79,00 €
Rákoš 46 - 60 km 79,00 €
Rakovnica 6 - 15 km 56,00 €
Ratková 46 - 60 km 79,00 €
Ratkovské Bystré od 61 km 81,00 €
Repištia 46 - 60 km 79,00 €
Revúca: ulica Dobšinského č. or./ sup. ‐ 60/1198,5 8/1197 a ul. Kúpeľná 476/72, p.č. 3621/8 do 5 km 46,00 €
Revúca časť Revúčka: č.d. 236, 237, 239 6 - 15 km 56,00 €
Revúcka Lehota 6 - 15 km 56,00 €
Rochovce 36 - 45 km 76,00 €
Roštár 26 - 35 km 72,00 €
Rozložná 36 - 45 km 76,00 €
Rožňava: ulice: Materská škola na ulici Pionierov, ul. Košická č. d. 57, 59, 61, 63, Šafárikova č.133, Čučmianska dlhá č.d. 115, 117, 119, 121, 123, 125 a 127 do 5 km 46,00 €
Rožňava časť Nadabula - č.d. 105, 239, 109, 110, 75, 85, 247, 248, 87, 86, 245,  84, 76, 77, 83, 78, 79, 80, 81, 82, 6 - 15 km 56,00 €
Rožňavské Bystré 16 - 25 km 67,00 €
Rudná 6 - 15 km 56,00 €
Rybník 26 - 35 km 72,00 €
Sása 46 - 60 km 79,00 €
Silica 46 - 60 km 79,00 €
Silická Brezová 46 - 60 km 79,00 €
Silická Jablonica 46 - 60 km 79,00 €
Sirk: vrátane osady Železník 36 - 45 km 76,00 €
Sirk: časť Červeňany 46 - 60 km 79,00 €
Slavec 16 - 25 km 67,00 €
Stratená, Stratená čast Dobšinská Ľadová Jaskyňa od 61 km 81,00 €
Šivetice 16 - 25 km 67,00 €
Štítnik 26 - 35 km 72,00 €
Turčok 26 - 35 km 72,00 €
Vidová 26 - 35 km 72,00 €
Vlachovo 36 - 45 km 76,00 €