Zákaznícka zóna - Nahlásenie poruchy

 

Nahlásenie poruchy

 

Závod Telefón E-mail
Bardejov 054/7864 420 dispecing.bj@vodarne.eu
Humenné
057/7870 420 dispecing.he@vodarne.eu
Košice
055/7952 420 dispecing.ke@vodarne.eu
Michalovce 056/6810 420 dispecing.mi@vodarne.eu
Prešov 051/7572 421 dispecing.po@vodarne.eu
Rožňava 058/4824 420 dispecing.rv@vodarne.eu
Svidník 054/7865 420 dispecing.sk@vodarne.eu
Trebišov 056/6712 420 dispecing.tv@vodarne.eu
Vranov nad Topľou 057/4871 420 dispecing.vt@vodarne.eu