Produkty a služby - Žiadosť o mimoriadný odpočet

Žiadosť o mimoriadný odpočet

V rámci tejto služby Vám VVS, a.s. vykoná mimoriadny odpočet meradla mimo periodického odpočtu na odbernom mieste v mesiacoch, ktoré si sami zvolíte.

Cena za 1 odpočet mimo periodického odpočtu

Kategória Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
1 mimoriadný odpočet 3,00 3,60

Ceny sú platné od 01.01.2017

Súčasťou je aj poskytnutie služby diaľkového odpočtu stavu meradla a vyhotovenie mimoriadnej faktúry.

O vykonaní mimoriadneho odpočtu Vás budeme informovať:

  • vhodením korešpondenčného lístka do schránky
  • e-mailovou správou
  • SMS správou


O uvedenú službu môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre, telefonicky prostredníctvom Call centra, prípadne e-mailom alebo listom.