Produkty a služby - Vyhľadávanie a odstraňovanie porúch

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečuje pre svojich zákazníkov vyhľadávanie a odstraňovanie porúch na podzemnom potrubí. Efektivita a úspešnosť ponúkanej služby v značnej miere závisí od dostupných informácií o poruchovej trase potrubia. Z uvedeného dôvodu, ak ste pripojený na verejný vodovod resp. verejnú kanalizáciu, ktorú neprevádzkuje VVS, a.s., je potrebné v objednávke týchto prác uviesť nižšie uvedené informácie:

 

  • poskytnúť informáciu, či vodomer zaznamenáva prietok vody aj v prípade, ak na odbernom mieste nie je odber vody (počítadlo na vodomere načítava spotrebu vody, aj keď cez vnútorný vodovod v objekte daná spotreba nie je),
  • zabezpečiť a potvrdiť bezporuchovosť vnútorného vodovodu/kanalizácie, t. j. vnútorných rozvodov s vybavením (toaleta, vodovodná batéria, sprcha, atď.) a v prípade potreby zabezpečiť možnosť zrealizovania ich odstavenia,
  • určiť resp. vymedziť trasu potrubia, ktorá je predmetom lokalizácie poruchy,
  • zabezpečiť prístupnosť k určenej trase potrubia v celej dĺžke,
  • určiť materiál poruchovej vetvy (kovové alebo nekovové potrubie),
  • zabezpečiť možnosť napojenia sa na oboch koncoch poruchovej vetvy,
  • potvrdiť možnosť samostatného odstavenia poruchovej vetvy, v prípade odbočky potvrdiť prítomnosť funkčných uzáverov,
  • poskytnúť predpokladané množstvo uniknutej vody za určitý časový úsek (napríklad únik vody od večera do rána v čase nulovej spotreby v objekte).

 

O danú službu si môžete požiadať osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centreemailom (prílohou je podpísaná objednávka), písomne alebo telefonicky na Call centre.

Upozornenie: Požadované práce budú zrealizované podľa prevádzkových možností a schopností príslušného závodu.