Mediálne centrum - Suťaže - Voda pre telo a hudba pre dušu

Štatút súťaže.

http://www.vodarne.eu