Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2023

Oslávte Svetový deň vody s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar.
Tento rok sa Svetový deň vody nesie v znamení témy o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Už tí najmenší by mali vedieť, že „vodovodná“  - táto vzácna tekutina – je jednoznačne nenahraditeľná v našom živote, pretože ona sama je život. Zároveň je to ideálna alternatívna zdravého pitného režimu pre deti aj dospelých.  VVS, a.s. ako jedna z najvýznamnejších a najstabilnejších spoločností východoslovenského regiónu, ktorá práve tento rok oslavuje svoje jubileum – 20 rokov svojej existencie -   si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a využíva túto udalosť pravidelne ako priestor na zvyšovanie povedomia o potrebe chrániť túto strategickú surovinu, uvedomiť si jej hodnotu a význam. 

 

Súťaž Vodovodná pre materské školy a 1. stupeň ZŠ

Súťaž Vodovodná pre 2. stupeň ZŠ a žiakov SŠ