Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2022 - súťaže - Vyhodnotenie súťaže pre stredné školy

Čo pre Vás znamená voda?


Už v starovekom Grécku – v kolíske európskej civilizácie - si uvedomovali význam vody pre život. Grécky filozof Táles z Milétu totiž tvrdil, že prvotný princíp všetkého je voda, ktorá má prirodzenú schopnosť stávať sa pevnou zemou (ľad) i plynným vzduchom (pary). Vychádzal z poznania, že voda je základná podmienka života človeka, všetkého tvorstva, rastlín, pohybu ovzdušia, života - pohybu prírody.

Význam vody pre život človeka a pre život ako taký je nespochybniteľný, ale občas na  hodnotu tejto vzácnej tekutiny zabúdame. Aj na fakt, že vodné zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto ich musíme chrániť. Nepopierateľný je aj prospech pre naše zdravie, pretože odborníci vodu z vodovodu odporúčajú ako ideálny nápoj na zdravý pitný režim.

A keďže niektoré fakty si treba opakovane pripomínať, VVS, a.s. pripravila súťaž pre mladú generáciu, pre stredné školy, s názvom Čo pre Vás znamená voda. Cieľom bolo kolektívne vytvoriť krátke video o dôležitosti vody v našom živote a o potrebe chrániť vodné zdroje.

Hodnotila sa výpovedná hodnota, originalita, kreativita, kolektívna spolupráca, kvalita spracovania a technické prevedenie.

Na základe týchto kritérií a pridanej hodnote v podobe humoru porotu najviac zaujala práca triedy z gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach, ktorú ocenila 1. miestom.

 

Výsledky súťaže:

3. miesto

SOŠ agrotechnická, Moldava nad Bodvou

Názov práce: Na budúcnosti nám záleží...


2. miesto

SOŠ technická Kukučínova 23, Košice

Názov práce: Aj my
 

1. miesto

Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce

Názov práce: Piť vodovodnú je cool...

 

Okrem týchto troch tried budú ocenené krásnymi a praktickými darčekmi od VVS aj ďalšie 3 triedne kolektívy:

  • Gymnázium Sobrance, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
  • Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a dúfame, že budú inšpiráciou aj pre ostatné školské kolektívy v ďalších súťažiach VVS, a.s..

 

Víťazné školské práce:

1. miesto2. miesto3. miesto