Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2021 - Voda – môj modrý klenot - Vieš, čo rozhodne nie je „splachovacie“?

Vieš, čo rozhodne nie je „splachovacie“?
 

Činnosti, ktoré robievame denne a bežne. Po obede po sebe umyješ saponátom tanier. Po použití toalety spláchneš WC. Mamka perie v práčke špinavé veci, ktoré ste priniesli zo spoločného výletu a futbalu s otcom. Sestra práve ukončila svoje maliarske umelecké dielo a vylieva zvyšnú farbu do umývadla. A ockovi prekáža zvyšný prepálený olej z obeda a vylieva ho do odtoku... Zamyslel si sa ale niekedy, čo všetko môžeme spláchnuť alebo vyliať do odtoku? Existujú totiž aj iné, šetrnejšie a ekologickejšie možnosti likvidácie odpadu.

 

Čo teda rozhodne nepatrí do verejnej kanalizácie:

 • chemikálie / farby, laky / lieky, či liečivé sirupy (pokiaľ sa potrebujete doma zbaviť starých liekov, odneste ich do lekárne na odbornú likvidáciu)
 •  látky spôsobujúce nadmerný zápach
 • látky spôsobujúce vznik infekcie
 • látky spôsobujúce vznik rádioaktivity
 • umelé hnojivá
 • ropné materiály a tuky
 • predmety z dreva, drôty, plechy
 • stavebný odpad
 • plastové a gumové produkty
 • textilné produkty (napr. dámske pančuchy)
 • hygienické potreby (napr. dámske hygienické potreby)
 • zvieracie fekálie

V žiadnom prípade nesplachuj nebezpečné a škodlivé látky cez WC, ani ich nevylievaj do umývadla alebo kuchynského drezu. Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpady, ktoré by mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť prevádzky kanalizačnej siete.

Zvyšky potravín a nedojedeného obeda tiež do odtoku nepatria. Pokiaľ to niekto doma robí, mal by si uvedomiť, že si takto nechtiac dobrovoľne chová vo svojich kanalizačných prípojkách potkany hlodavce, či rôzne druhy hmyzu, ktorým sa rozhodne nebude chcieť odísť z blízkosti Vášho obydlia. 

Tuhý potravinový odpad v kanalizácii, rôzne šupky, dužiny, zvyšky jedla môžu pri spláchnutí kanalizáciu upchať, čo následne spôsobí vytopenie objektu a haváriu. A to je len ďalšia komplikovaná práca pre pracovníkov vodárenskej spoločnosti. Vedie to potom ku zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií. A v konečnom dôsledku sa to môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody. Navyše, zvyšky jedla môžu v kanalizácii ďalej hniť a spôsobovať zápach a výbušnosť plynov, ktoré môžu prenikať späť do vnútra bytu, či domu.

Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový a kuchynský olej, farby sú vo vode takmer nerozpustné. Usádzajú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú jej upchávanie. Nedovoľte týmto látkam uniknúť do podzemných či povrchových vôd alebo do kanalizácie.

Ako teda zneškodniť takýto tekutý odpad? To je úloha miestnych zberných staníc – firiem, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Ich služby sú bezplatné!

 

Neveril by si, ale odborníci zo zahraničia (napríklad z Nemecka), ktorí občas zájdu na exkurziu do slovenských čistiarní odpadových vôd, iba neveriacky krútia hlavami nad tým, čo všetko sa u nás dostáva do kanalizácie, pričom by sa dalo a malo triediť ako odpad.

Aj slovenskí vodári dobre vedia, že na tom, čo všetko ľudia vylievajú a vhadzujú do verejnej kanalizácie, má svoj podiel jednak neznalosť, ale často aj ľahostajnosť a nezodpovednosť. Žiaľ, v mnohých domácnostiach u nás je realita taká, že do umývadiel a splachovacích WC sa dostáva kvantum odpadu, ktorý tam nepatrí. Napríklad liekov po expirácii. Spotreba liekov nielen na Slovensku z roka na rok rastie.

Vedel si ale, že na zneškodňovanie liekov je zákon, ktorý presne definuje ich likvidáciu?

Zákon 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zvlášť treba spomenúť § 43, kde sa uvádza, že lieky a zdravotnícke pomôcky sa zneškodňujú podľa osobitného predpisu (ktorým je Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) a že každá verejná lekáreň je povinná zhromažďovať lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich na ich odborné zneškodnenie. Ak teda budeš mať nejaké lieky, ktoré už nie je možné užívať, odnes ich do lekárne, tam si s nimi poradia.

Nebuď ľahostajný voči svojmu zdraviu, okoliu a životnému prostrediu. Začni od seba! 😉