Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2021

 

 

Aká je hodnota vody?


Bez vody by nebol život na Zemi – takto nejak by bez váhania odpovedalo už dieťa v materskej škole.

Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar. Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu rúk. Až 40 % svetovej populácie - 3 miliardy ľudí  nemá v domácnosti vodu ani mydlo. UNICEF zabezpečuje 1/2 krízových dodávok vody na svete.

Každý rok má oslava Svetového dňa vody nejakú tému, posolstvo. Tohtoročná myšlienka rezonuje vo svete z pochopiteľných dôvodov viac ako kedykoľvek predtým. „Valuing water“ alebo „Vážme si vodu“ je téma Svetového dňa vody 2021.
  
V rámci tohtoročného Svetového dňa vody sa uskutočňuje aj digitálna kampaň Vážme si vodu, ktorú koordinujú významné svetové inštitúcie zaoberajúce sa ochranou zdravia ľudí, životného prostredia či ľudskoprávne organizácie.

Odborníci už dávno upozorňovali, že ľudia svojimi neprimeranými zásahmi do prírody planétu ničia. A v čase, keď si už mnohí uvedomovali, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť a už aj robili, po celom svete sa rozšíril nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID – 19. S pandémiou a opatreniami proti šíreniu vírusu pribudli ďalšie tony jednorazových plastov z jedál, rúšok či ochranných oblekov a rukavíc nielen na skládkach, ale aj v riekach a moriach. V médiách také zábery, žiaľ, vidíme čoraz častejšie...


Svetový deň vody  2021 vo VVS inak


Máme to šťastie, že patríme ku krajinám, ktoré majú ešte dostatok zásob vody. Ťažko si v tejto pandemickej situácii čo len predstaviť, keď zvýšená hygiena je alfa a omega protiepidemických opatrení, že takmer tri miliardy ľudí na svete nemajú prístup k pitnej vode.

Keďže my tú vymoženosť máme a vodu vnímame ako samozrejmosť , mali by sme sa zamyslieť, čo pre nás tento fakt znamená a aká je hodnota vody. Aj z tohto dôvodu si aj tento rok VVS, a.s. pripomenie tento významný sviatok vody a to organizovaním súťaže pre deti, ale aj pre verejnosť. Oslávi ho ale inak, ako minulé roky...

 

Voda – môj modrý klenot
Súťaž pre deti


VVS, a.s chce osloviť deti súťažou s názvom „Voda – môj modrý klenot“ prostredníctvom fb profilu VVS a Vodovodná. Cieľom je viesť mladú generáciu ku citlivému prístupu k životnému prostrediu, k pocitu zodpovednosti za budúcnosť v súvislosti s dôležitosťou ochrany vodných zdrojov, vzbudiť tak záujem detí o prostredie v ktorom žijú a odhaliť „tajomstvá vody“.

Súťaž odštartuje 15. marca zadaním prvej súťažnej témy na fb vodovodná. Súťaž je rozdelená na 4 témy v rámci jedného mesiaca (marec/apríl). Každý týždeň bude zadaná jedna téma aj s krátkym článkom, ktorý obsahuje isté penzum informácií k danej téme v súvislosti s vodou. K téme bude zadaných aj 5 kľúčových slov. Úlohou súťažiacich je sledovať každý týždeň zadanie (tému) na sociálnej sieti a napísať krátku poviedku, príbeh, rozprávku, fejtón na danú tému s použitím kľúčových slov. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční až po ukončení 4. témy. Pri každej téme sa vyhodnotia 2 najlepšie súťažné práce, ktoré budú ocenené vecnými cenami.

Štatút súťaže Voda – môj modrý klenot

 

Vodný kvíz
Čo viete o vode


Zákazníci VVS, a.s. si môžu preveriť svoje vedomosti o vode, jej kvalite, vodárenskej spoločnosti, o pitnom režime...v krátkom vedomostnom kvíze. V prípadne správne zodpovedaných otázok sa súťažiaci zaradia do žrebovania o 3 hodnotné ceny.

Vodný kvíz

Štatút súťaže Vodný test

Veľa šťastia!

 

Tlačová správa