Zákaznícka zóna - Žiadosti a formuláre na stiahnutie - Súhlas s elektronických zasielaním dokumentov

Táto bezplatná služba je určená pre všetkých obchodných partnerov VVS, a.s. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 

  • požiadať o službu prostredníctvom E-služby vodárne, telefonicky alebo osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre s platným dokladom totožnosti,
  • uviesť kontaktnú emailovú adresu,
  • podpísať  resp. potvrdiť Súhlas s elektronických zasielaním dokumentov,
  • pri osobnom podaní predložiť plnú moc súvisiacu s podpisom Súhlasu s elektronickým zasielaním dokumentov v prípadoch, ak napr. o službu požiada organizácia, ktorá má viacero prevádzok/organizačných zložiek v rámci pôsobnosti VVS, a.s.