Vodovod a kanalizácia - Zrážkový úhrn

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu

Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (Priemerné úhrny za obdobie 5 rokov v mm (Hz))