Vodovod a kanalizácia - Cenníky

 

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,9577
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6351
Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti 1,0768

Ceny sú platné od 01.01.2023

Súvisiace cenníky

Chceli by ste vedieť ceny za poskytnutie ďalších služieb v oblasti vody a kanalizácie?

http://www.vodarne.eu