Spoločnosť - Verejné obstarávanie - Otváranie ponúk

Otváranie ponúk

 

TERMÍNY otvárania ponúk časť „OSTATNÉ“

3862-MST „Motorová nafta do nádrže“: 5.4.2016 o 10.00 hod.

20593-MST „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty“: 27.11.2015 o 10.00 hod.

17315-MST „Motorová nafta do nádrže“: 16.10.2015 o 10.00 hod.

8869 - MSP „Moravany – kanalizácia“: 28.05.2015 o 10.00 hod.

8870 - MSP „Rožňava – ČOV -intenzifikácia“: 28.05.2015 o 11.00 hod.

8974 - MSP „Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 28.05.2015 o 12.00 hod.

2516 - MSP „ Moravany – kanalizácia“: 01.04.2015 o 10.00 hod.

1813 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Moravany - kanalizácia“: 09.03.2015 o 10.00 hod.

1363 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“: 04.03.2015 o 10.00 hod.

30894 - MSP “Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV“: 03.02.2015 o 10.00 hod.

30896 - MSP „Rožňava – ČOV - intenzifikácia“: 03.02.2015 o 11.00 hod.

30895 - MSP „Malcov - Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 03.02.2015 o 12.00 hod.

28888 MSP „Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV“:  03.02.2015 o 13.00 hod.

28887 - MSP „Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“: 29.01.2015 o 12.00 hod.

30884 - MST „Združená dodávka zemného plynu“: 29.01.2015 o 13.00 hod.

30608 - MST „Združená dodávka elektrickej energie“: 16.01.2015 o 10.00 hod.

26902 – MSP stavba: "Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“: 30.12.2014 o 10.00 hod.

26901 – MSP stavba: "Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV“: 30.12.2014 o 11.00 hod.

26725 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV“: 15.12.2014 o 9.30 hod.

26727 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Čierna nad Tisou – splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“: 15.12.2014 o 10.00 hod.

26726 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rožňava - ČOV“: 15.12.2014 o 11.00 hod.

22112 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 9.00 hod.

22109 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 10.00 hod.

22107 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 10.30 hod.

22110 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“: 28.10.2014 o 11.00 hod.

22103 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Stakčín – intenzifikácia úpravne vody“: 28.10.2014 o 14.00 hod.

21473 - MUT „Nástroje na meranie prietoku a pretečeného množstva/objemu studenej vody s meradlami s rádiovými modulmi na obojsmernú komunikáciu“: 21.11.2014 o 10.00 hod.

 

TERMÍNY otvárania ponúk časť „KRITÉRIA“

TERMÍNY otvárania ponúk časť „KRITÉRIÁ“

3862-MST „Motorová nafta do nádrže“: 30.5.2016 o 11.00 hod.

20593 - MST „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty“: 28.12.2015 o 09.00 hod. – časť 5, 28.12.2015 o 09.30 hod. – časť 10, 28.12.2015 o 10.00 hod. – časť 12, 28.12.2015 o 10.30 hod. – časť 17.

20593 - MST „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty“: 18.12.2015 o 09.00 hod. – časť 7, 18.12.2015 o 09.30 hod. – časť 8, 18.12.2015 o 10.00 hod. – časť 9, 18.12.2015 o 10.30 hod. – časť 13, 18.12.2015 o 11.00 hod. – časť 14, 18.12.2015 o 11.30 hod. – časť 15, 18.12.2015 o 12.00 hod. – časť 16.

20593 - MST „Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty“: 18.12.2015 o 08.00 hod. – časť 1., 18.12.2015 o 08.30 hod. – časť 2.

8870 - MSPT „Rožňava - ČOV - intenzifikácia“: 12.11.2015 o 09.00 hod.

8974 - MSP „Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV“: 28.07.2015 o 09.00 hod.

8869 - MSP „Moravany - kanalizácia“:  9.7.2015 o 09.00 hod.

26901 - MSP „Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV“:   23.06.2015 o 09.00 hod.

30608 - MST „Združená dodávka elektrickej energie“: 10.06.2015 o 09.00 hod.

26902 - MSP „Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora - kanalizácia a ČOV“: 19.05.2015 o 09.00 hod.

28887 - MSP „Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“: 19.05.2015 o 10.00 hod.

28888 - MSP „Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV“ 19.05.2015 o 11.00 hod.

30894 - MSP „Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“ 19.05.2015 o 12.00 hod.

1363 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“: 18.03.2015 o 09.00 hod.

1813 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany - kanalizácia“: 18.03.2015 o 10.00 hod.

30884 - MST „Združená dodávka zemného plynu“: 12.02.2015 o 09.00 hod.

26727 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Čierna nad Tisou – splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV“: 14.01.2015 o 09.00 hod.

26726 - MSS  „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rožňava - ČOV“: 14.01.2015 o 10.00 hod.

26725 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Kráľovský Chlmec – rozšírenie jednotnej a splaškovej kanalizácie a intenzifikácia ČOV“: 14.01.2015 o 11.00 hod.

21473 - MUT "Nástroje na meranie prietoku a stva/objemu studenej vody s meradlami s rádiovými modulmi na obojsmernú komunikáciu“: 02.12.2014 o 10.00 hod.

22103 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Stakčín – intenzifikácia úpravne vody“: 12.11.2014 o 08.30 hod.

22112 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora – kanalizácia a ČOV“: 12.11.2014 o 9.00 hod.

22109 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe:  Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV“: 12.11.2014 o 10.00 hod.

22110 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Moravany, Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV“: 12.11.2014 o 11.00 hod.

22107 - MSS „Výkon stavebného dozoru na stavbe: Malcov – Lenartov – kanalizácia a ČOV“: 12.11.2014 o 12.00 hod.