Produkty a služby - Plastová vodomerná šachta

Plastová vodomerná šachta

Jedným z cieľov VVS, a.s. je neustále skvalitňovanie a rozširovanie ponúkaných služieb. Za týmto účelom vyrábame a ponúkame kvalitné plastové vodomerné šachty za výhodnú cenu.

Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu, buduje sa za účelom zabezpečenia prístupu k vodomeru (z dôvodu údržby, montáže, demontáže a odčítania pretečeného množstva). Je vyrobená z čierneho alebo bieleho polypropylénu, má samonosnú vodotesnú konštrukciu.

V šachte sú osadené 3 kusy plastových stúpačiek. Šachta je tiež dodávaná s plastovými priechodkami na vodotesné napojenie šachty k vodovodnému rozvodu z plastovej rúry PE s vonkajším priemerom D 32 mm. Na vstupnom komíne je osadené odnímateľné plastové veko. Obetónovanie je potrebné iba v prípade zvýšenej hladiny podzemných vôd.

Montážny návod

Vodomerná šachta má samonosnú a vodotesnú konštrukciu. Vodomernú šachtu je potrebné osadzovať do vopred pripraveného výkopu na podkladový čerstvý betón alebo na zhutnené pieskové lôžko (piesok zrnitosti 0-8 mm nesmie obsahovať väčšie ostré kamenivo, lebo hrozí prerazenie plášťa šachty).

Rozmery:

Celková výška: 1 600 mm
Výška vnútorného priestoru: 1 200 mm
Výška prierezu: 400 mm
Šírka vnútorného priestoru: 1 000 mm
Priemer prierezu: 600 mm Váha: 43 kg

V prípade osadenia šachty do prostredia

1. bez spodnej vody je potrebné obsypať vodomernú šachtu pieskom s max. zrnom 16 mm resp. prehodenou (preosiatou) zeminou. Obsyp zhutňovať po vrstvách max. 200 mm. Maximálne zhutnenie obsypu je nutné pod roznášacou doskou, ktorá má oceľovú výstuž, ak je vodomerná šachta umiestnená v cestnej komunikácii.

2. so spodnou vodou je potrebné zabezpečiť vodomernú šachtu proti vztlaku v prípade, že úroveň hladiny spodnej vody je nad úrovňou podkladovej vrstvy šachty. Šachtu vložiť do výkopu a napustiť vodou, aby počas ďalších prác nebola nadvihovaná vodou. Po ukončení osadenia vodu vyčerpať.

Plastová šachta svojím konštrukčným a materiálovým vyhotovením nevyžaduje na prepravu špeciálne prepravné a manipulačné prostriedky. Váha šachty je 43 kg, preto manipulácia s ňou je jednoduchá aj ručne.

Pri preprave je potrebné zabrániť, aby nedošlo na dopravnom prostriedku ku kontaktu telesa šachty s ostrými hranami iných predmetov, lebo môže dôjsť k jej prerazeniu.

Šachty možno skladovať na voľnom priestore, ale materiál polypropylén, z ktorého je vyrobená, nie je odolný proti slnečnému UV žiareniu. Po dlhšej dobe vystavenia šachty UV žiareniu sa zmenia fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu.

Zabezpečenie proti vztlaku je možné realizovať:

1. zaťažením stropu betónovou doskou, pričom dno je v tomto prípade zväčšené na Ø 1300 mm

2. obetónovaním – keď je výkop urobený ručne, betón nalievať postupne po obvode šachty medzi plášť šachty a kruhový výkop

3. obetónovaním – keď výkop nie je urobený ručne, pričom výška obetónovania má byť na úrovni hladiny spodnej vody

 

 

Dopravné náklady (v prípade, ak dovoz šachty realizuje VVS, a.s.)

Pásmo Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
do 5 km 4,17 6,00
od 6 do 10 km 8,33 12,00
od 11 do 15 km 14,17 20,00
od 16 do 20 km 20,00 28,00
od 21 do 25 km 25,83 36,00
od 26 do 30 km 31,67 44,00
od 31 km 37,50 52,00

Spôsoby úhrad pri zakúpení šachty je možný na základe splátkového kalendára počet mesačných splátok: 12 mesačná splátka: 19,50 EUR alebo jednorazovo v celkovej kúpnej cene.