Produkty a služby - Kanalizačná revízna šachta

Kanalizačná revízna šachta

za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb Vám ponúkame možnosť zakúpenia kanalizačných revíznych šácht. Šachty sú vyrábané v dvoch prevedeniach s jedným alebo s tromi vtokmi. Sú určené pre napojenie PVC potrubí DN 160 alebo DN 200. Rozmerový rad je v mm:

  • pre DN 160: 1 700, 2 200 a 3 200
  • pre DN 200: 1 800, 2 300 a 3 300

Potrebnú výšku šachty je možné jednoducho upraviť odrezaním prebytočnej časti. Súčasťou kanalizačnej revíznej šachty je plastový pochôdzny poklop, ktorý je vhodný do neprejazdných plôch.

Montážny návod

Kanalizačná revízna šachta sa osádza na zhutnenú pieskovú alebo štrkopieskovú plochu. Po napojení potrubia a smerovým a výškovým zarovnaním sa šachta obsypáva po vrstvách v maximálnej výške 30 cm pieskom, štrkopieskom (veľkosť zrna max. 16 mm).

Jednotlivé vrstvy je nutné riadne zhutniť. Pre horný obsyp šachty je možné použiť preosievanú vykopanú zeminu alebo i výkop zbavený veľkých kameňov a biologických zmesí napr. koreňov. Materiály pre obsyp šachty by mali umožňovať dostatočné hutnenie.

Dopravné náklady (v prípade, ak dovoz šachty realizuje VVS, a.s.)

Pásmo Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
do 5 km 4,17 6,00
od 6 do 10 km 8,33 12,00
od 11 do 15 km 14,17 20,00
od 16 do 20 km 20,00 28,00
od 21 do 25 km 25,83 36,00
od 26 do 30 km 31,67 44,00
od 31 km 37,50 52,00

Spôsoby úhrad pri zakúpení šachty je možný na základe splátkového kalendára počet mesačných splátok: 12 mesačná splátka: 19,50 EUR alebo jednorazovo v celkovej kúpnej cene.