Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2023 - Súťaž Vodovodná pre materské školy a 1. stupeň ZŠ

Oslávte Svetový deň vody s VVS, a.s.!

Už viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993. Aj tento deň nám dôrazne pripomína, že stále 2,2 miliárd ľudí na tejto planéte nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Voda je rozhodne strategická surovina, ktorú treba chrániť. Každý rok má však tento sviatok aj špeciálne, vždy iné posolstvo.  

Tento rok sa Svetový deň vody nesie v znamení témy o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Už tí najmenší by mali vedieť, že „vodovodná“  - táto vzácna tekutina – je jednoznačne nenahraditeľná v našom živote, pretože ona sama je život. Zároveň je to ideálna alternatívna zdravého pitného režimu pre deti aj dospelých.  VVS, a.s. ako jedna z najvýznamnejších a najstabilnejších spoločností východoslovenského regiónu, ktorá práve tento rok oslavuje svoje jubileum – 20 rokov svojej existencie -   si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a využíva túto udalosť pravidelne ako priestor na zvyšovanie povedomia o potrebe chrániť túto strategickú surovinu, uvedomiť si jej hodnotu a význam.  

 

Prespievaj vodárenskú skladbu„ Tá pravá, vodovodná“

Radosť z hry, spev, tanca, kolektívneho tvorenia a zábavy je predpokladom na to, aby jednotlivé triedy súťažnú úlohu zvládli bez problémov a aby výsledkom bolo kvalitné dielko. Úlohou tried pod vedením svojich pedagógov je prespievať vodárenskú skladbu „Tá pravá vodovodná“ . Melódia môže byť zachovaná, príp. kreatívne upravená. Súčasťou videa môže byť aj tanec ako „oslava“ tej najvzácnejšej tekutiny 😊 Cieľom je v deťoch prebudiť environmentálne cítenie a pozitívny postoj k prírode, aj formou umeleckého vyjadrenia.

Ocenené budú 3 najlepšie triedy, ktoré získajú balíček skvelých, praktických cien pre celú triedu. Trieda, ktorá sa umiestni na prvom mieste, získa navyše pre celú školu 20% zľavu na vodné a stočné.  

 

Podrobnosti k súťaži nájdete v štatúte súťaže.

Štatút súťaže

Skladba Tá pravá vodovodná so spevom

Skladba Tá pravá vodovodná halfplayback