Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2023 - Súťaž Vodovodná pre 2. stupeň ZŠ a žiakov SŠ

Oslávte Svetový deň vody s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Slovensko sa môže pochváliť jednou z najkvalitnejších vôd na svete. Máme to šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom. Zriedka si uvedomujeme jej dôležitosť a nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar.
Tento rok sa Svetový deň vody nesie v znamení témy o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Už tí najmenší by mali vedieť, že „vodovodná“  - táto vzácna tekutina – je jednoznačne nenahraditeľná v našom živote, pretože ona sama je život. Zároveň je to ideálna alternatívna zdravého pitného režimu pre deti aj dospelých.  VVS, a.s. ako jedna z najvýznamnejších a najstabilnejších spoločností východoslovenského regiónu, ktorá práve tento rok oslavuje svoje jubileum – 20 rokov svojej existencie -   si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a využíva túto udalosť pravidelne ako priestor na zvyšovanie povedomia o potrebe chrániť túto strategickú surovinu, uvedomiť si jej hodnotu a význam. 

 

Natoč krátky spot na tému „Môj život s vodou“

Vzhľadom na rozvíjajúcu sa dobu a čoraz väčší záujem o sociálne siete majú študenti za úlohu natočiť krátky, dynamický spot na tému „Môj život s vodou“, v ktorom kreatívne znázornia svoje znalosti a pracovitosť 😊. Kolektívne dielo celej triedy s použitím školských kamier alebo smartfónov. Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov ku kreatívnemu a vtipnému vystihnutiu svojho každodenného života, ktorý prežívajú s vodou. Prostredníctvom vlastnej videotvorby dynamicky vyjadriť pozitívny vzťah a postoj k životnému prostrediu. Cieľavedome pestovať kritický a aktívny postoj k prírode a jej ochrane, podporovať pocit zodpovednosti za stav nášho životného prostredia.

Ocenené budú 3 najlepšie triedy, ktoré získajú balíček skvelých, praktických cien pre celú triedu. Trieda, ktorá sa umiestni na prvom mieste, získa navyše pre celú školu 20% zľavu na vodné a stočné.  

 

Podrobnosti k súťaži nájdete v štatúte súťaže.

Štatút súťaže