Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2022 - súťaže - Posolstvo Svetového dňa vody 2022

Posolstvo Svetového dňa vody 2022


Hlavnou témou Svetového dňa vody pre rok  2022 je – Groundwater, Making the invisible, visible – v preklade – Podzemné vody, zviditeľniť neviditeľné.... Slovensko vďaka prírodným podmienkam (polohe a geologickej stavbe) patrí k štátom bohatým na vodu vo všetkých fázach hydrologického cyklu. V podmienkach SR rozhodujúce zásoby pitnej vody predstavuje práve podzemná voda. Aj keď ich rozmiestnenie na Slovensku je nerovnomerne a v podstate nespravodlivé, východ Slovenska je totiž chudobnejší na podzemné zdroje vody.

Faktom je, zdroje vody nie sú nevyčerpateľné. Dnes sú ale vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. O to viac je dôležite naše vodné zdroje chrániť. Apelovať je potrebné už na mladú generáciu, aby začali čím skôr, preto je tohtoročná kampaň zameraná hlavne na nich. Aby si uvedomili fakt, že každý jeden z nich môže prispieť ku zlepšeniu stavu životného prostredia minimálne vo svojom okolí. Nemôžeme byť  ľahostajní k životnému prostrediu, ktorého sme súčasťou.

Slovensko patrí ku krajinám s najkvalitnejšou vodou na svete. Pitná voda, ktorá nám tečie z vodovodných kohútikov je zároveň ideálny a najzdravší nápoj na pitný režim.

 

Súťaž pre stredné školy

Čo pre Vás znamená voda?

Často si neuvedomujeme fakt, že hodnota vody je podstatne vyššia ako jej cena. Voda má obrovskú, nevyčísliteľnú a komplexnú hodnotu pre náš život, naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho životného prostredia. Ak prehliadneme ktorúkoľvek z týchto hodnôt, riskujeme nesprávne riadenie tohto vzácneho a nenahraditeľného zdroja. Bez komplexného pochopenia skutočnej hodnoty vody nebudeme schopní zabezpečiť tento nevyhnutný zdroj v prospech všetkých. Voda je nenahraditeľnou základnou ľudskou potrebou, a preto by sme si ju mali vážiť a efektívne chrániť pre všetkých.

VVS, a.s. pri príležitosti Svetového dňa vody pripravila súťaž pre stredné školy – kolektívy/triedy.

Súťaž štartuje 22. 3. 2022, teda presne na Svetový deň vody a triedy stredných škôl sa do nej môžu zapojiť do  22. 4. 2022.

Úlohou súťažiacich kolektívov je vytvoriť krátke video (dĺžka 50 sek - 3 min), môže byť animované alebo hrané. Hodnotí sa výpovedná hodnota, originalita, kreativita, kolektívna spolupráca, kvalita spracovania a technické prevedenie.  Na výber majú súťažiaci 2 témy:

  • Piť vodovodnú je cool - video by malo obsahovať dôvody, prečo je voda z vodovodu ideálny nápoj na pitný režim
  • Maľujme svet na zeleno  - ako môže každý jeden z nás prispieť k ochrane vodných zdrojov a zároveň ku zlepšeniu stavu životného prostredia nielen vo svojom okolí.


Štatút súťaže TU:

Prihláška do súťaže TU:


Veľa šťastia! :-)