Mediálne centrum - Suťaže - Svetový deň vody 2021 - Voda – môj modrý klenot - Chceš sa stať jedným z nás?

Chceš sa stať jedným z nás?

Remeslo má naozaj zlaté dno...

TECHNIK – VODÁR – VODOHOSPODÁR

Časy, v ktorých každý žiak chcel študovať na gymnáziu, pretože sa už videl po absolvovaní vysokej školy ako dobre zarábajúci absolvent, sú už hádam za nami... Úrady práce sú preplnené nespokojnými vysokoškolákmi bez možnosti sa zamestnať. Naopak šikovných, zručných remeselníkov je zúfalý nedostatok a zamestnávatelia by ich vyvážili zlatom... Kam teda??

Chvalabohu sú ešte na východe Slovenska stredné školy, ktoré nesľubujú zázraky ale reálne štúdium odborov, ktoré majú okamžité uplatnenie. Pre zručných a zodpovedných žiakov ZŠ ponúka Stredná odborná škola technická sídliaca na Kukučínovej ulici 23 v Košiciach nový štvorročný odbor s maturitou a výučným listom: TECHNIK – VODÁR – VODOHOSPODÁR. Prečo by ťa to mohlo zaujať?

Tento odbor stredná škola neotvára náhodne. Vznikol preto, že vodárenské spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody, potrebujú vyškolených odborníkov na túto prácu. A tých je ako šafránu, takže o prácu vo vodárenskej spoločnosti rozhodne nebudeš mať núdzu po ukončení štúdia. Potrební sú technici prevádzky vodovodov, kontrolóri kvality vody, odborníci na obsluhu a údržbu vodovodov, prevádzkoví montéri. Teda ľudia, bez ktorých by sme každý deň nemali doma pitnú vodu po otočení kohútika. Sú to ľudia, na ktorých čaká vodárenská spoločnosť v 9 závodoch na celom východnom Slovensku, aby ich mohla zamestnať.

Prečo je tento odbor naozaj skvelá voľba?  

 • Stredná odborná škola so skutočne špičkovým vybavením, modernou technológiou
 • Vynikajúci  pedagógovia
 • Možnosti ubytovania na internáte
 • Maturita a výučný list v lukratívnom novom odbore
 • Motivácia žiakov posledných ročníkov, dohoda o budúcom zamestnaní
 • Absolvovanie platenej praxe
 • Isté zamestnanie a kariéra po skončení štúdia
 • Nadpriemerný nástupný plat
 • Práca v jednej z najväčších firiem na Slovensku - VVS, a.s.
 • Možnosť pracovať po vyučení v mieste svojho bydliska (VVS má 9 závodov)
 • Ak chceš zistiť o odbore viac, neváhaj kontaktovať sos.technicka.kosice@gmail.com, tel: 055/ 622 80 31
 • Nebojíš sa práce a chceš po skončení strednej školy zarábať viac ako začínajúci právnik?
 • Nemáš čo stratiť, iba získať, tak sa informuj o novom učebnom odbore!
   

Ako to celé začalo...

Vráťme sa však na začiatok, osviežme si pamäť. Komu, alebo čomu sú dnes vďační majstri a vedúci VVS? Písal sa rok 2016, kedy sa po prvýkrát otvorili brány košickej „Kukučínky“ pre žiakov úplne nového a neznámeho odboru technik vodár vodohospodár. Prví odvážlivci a možno ani vedenie veľmi nevedeli, do čoho presne sa to pustili a čo ich čaká – naposledy podobný odbor vyučovalo SOU vodohospodárske v Piešťanoch, ktoré však od roku 2007 chátra. Na základe informácií o dramatickom nedostatku mladých vyučených vodárov vznikol v hlavách dvoch pánov – riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Košiciach PhDr. Jána Pitucha a jeho zástupcu PhDr. Milana Lazorčáka zaujímavý, odvážny, ale najmä potrebný nápad – vytvoriť nový študijný odbor zameraný na vodu. Ten zaujal vedenie VVS, a.s. natoľko, že dnes vďaka úspešnej spolupráci oboch subjektov po niekoľkoročnej pauze študuje mladá generácia odbor, na ktorý sa zabudlo.

Prví absolventi už vodári

A nielen študuje, jeho prví absolventi sú už v práci! VVS, a.s. dovtedy nespolupracovala so žiadnou strednou školou, ktorá by vodárenský odbor vyučovala a pritom realita bola a je veľmi nepriaznivá – vodárenské spoločnosti naliehavo a dlhodobo potrebujú riešiť nedostatok odborných pracovníkov. Vedenie SOŠ technickej pripravilo vzdelávací program, obsah vzdelávania, profil absolventa a tento plán predložili vodárenskej spoločnosti. Spoločne prediskutovali konkrétnejšie požiadavky VVS na budúcich pracovníkov týkajúce sa odbornosti, technických znalostí, ale i manuálnych zručností. Schvaľovanie zahŕňalo Štátny inštitút odborného vzdelávania, ministerstvo školstva, Košický samosprávny kraj, schvaľovanie v rôznych komisiách pre odborné vzdelávanie.

Ak teda budeš premýšľať o svojom ďalšom študijnom smerovaní, nezabudni. Remeslo bude mať vždy zlaté dno! Aj to vodárenské 😉