Ekológia - Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie

Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie

 

VVS, a.s. Závod Michalovce začiatkom apríla uviedol do života Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie.

Budova, ktorá pôvodne slúžila ako úpravňa vody pre mesto Michalovce a okolie sa zmenila na miesto, kde sa žiaci základných a stredných škôl môžu bližšie zoznámiť s prácou vo vodárenskej spoločnosti.

V rámci exkurzií a interaktívnej výučby je pripravené premietanie náučných filmov o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, či výstavbe vodnej nádrže Starina. Ďalšie priestory vzdelávacieho zariadenia ponúkajú pohľad do blízkej histórie, kde žiaci môžu obdivovať zrekonštruované autentické veliace stredisko, tzv. dispečing z obdobia 50. rokov 20.storočia. Závodu Michalovce sa podarilo zhromaždiť autentické dokumenty, ktoré kedysi vodári pri svojej práci skutočne využívali. V zbierke možno nájsť aj mapy, plány a technickú dokumentáciu z konca 19. storočia, najstaršie dochované písomnosti a fotografie o výstavbe vodovodov a kanalizácií na Zemplíne, ale aj čerpacie zariadenia a ukážky technológií používaných pri výstavbe vodovodov a kanalizácií a rôzne druhy technických pomôcok, či sklenené, drevené, liatinové potrubia, hydranty a rezy studní.

 

Súčasťou vzdelávacieho zariadenia je aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi, s ktorými sa pracovalo už v roku 1966.

Do budúcna sa za pomoci generálneho riaditeľstva VVS, a.s. plánuje vytvorenie interaktívnej miestnosti pre deti, kde budú mať možnosť postaviť si vlastné vodovodné, či kanalizačné potrubie a rozšírenie vzdelávacieho strediska o priestor, v ktorom sú umiestnené filtre na vodu, aby žiaci mali možnosť vidieť, ako filter reálne vyzerá, aké má zloženie a ako prebieha filtrácia. Aj exteriér úpravne vody skrýva v sebe zatiaľ nevyužitý potenciál a ráta sa aj so skultivovaním trávnatej plochy a okolia, aby časť výučby a prednášok mohla prebiehať vonku na čerstvom vzduchu.

Hlavnou myšlienkou, ktorá stála na začiatku vybudovania tohto neobyčajného zaradenia bola snaha pritiahnuť pozornosť mladých ľudí k vodárenstvu a práci vodára, ktorá je v dnešnej dobe mnohokrát nedocenená a podnietiť tak mladú generáciu k hlbšiemu záujmu o túto profesiu.

 

http://www.vodarne.eu