Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 18.9.2019 - 8:00 Košice Vyšné Opátske Sečovská cesta, Tigria, Alšavská, Zemplínska, Žitná, Šarišská, Kukuričná, Nevädzova, Pitná voda 18.9.2019 - 15:00
Plánovaná odstávka 11.9.2019 - 8:00 Košice Vyšné Opátske Srnčia, Zajačia 1-22, Jelenia 1-8, Králičia 1-14 Pitná voda 11.9.2019 - 15:00
Plánovaná odstávka 4.9.2019 - 08:00 Košice Podhradová Lomnická 2-28 Pitná voda 4.9.2019 - 14:00
Plánovaná odstávka 4.9.2019 - 08:00 Košice Pereš Vranovská, Na košarisku Pitná voda 4.9.2019 - 15:00
Plánovaná odstávka 5.9.2019 - 08:00 Rozhanovce   Ulica 1. mája, Blatná, Dúhová, Jarná, Ružová, Mlynská, Záhradná, Stromová Pitná voda 5.9.2019 - 15:00
Plánovaná odstávka 20.9.2019 - 08:00 Malá Ida   Nevädzová ulica Pitná voda 20.9.2019 - 15:00
Plánovaná odstávka 26.9.2019 - 08:00 Bukovec   Bukovec, od č. 136 – po č. 259 Pitná voda 26.9.2019 - 15:00