Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Havárie a poruchy


Obmedzenia / Prerušenia
Typ Pitná voda/
Odpadová voda
Mesto/Obec Časť Adresa Dátum prerušenia Predpokladané ukončenie
Porucha Pitná voda Mokroluh celá obec Vodojem 15.09.2019 06:00 15.09.2019 20:00
Porucha Pitná voda Košice Juh Smetanova 9 14.09.2019 09:00 14.09.2019 14:00
Havária Pitná voda Prešov Budovateľská, Jilemnického, Pod W. Hôrkou Budovateľská 45 13.09.2019 13:30 13.09.2019 16:30
Porucha Pitná voda Košice Jasovská Jasovská 8 13.09.2019 14:00 13.09.2019 19:00
Porucha Pitná voda Rozhanovce 1.Mája 1.Mája č.14 13.09.2019 08:00 13.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Herľany Herľany - Žirovce Žirovce č.38 13.09.2019 08:00 13.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Národná Trieda - Hlinkova Národná Trieda - Hlinkova - BILLA 13.09.2019 08:00 13.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Celá obec - MČ Poľov pod VDJ 13.09.2019 08:00 13.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Hlinkova Hlinkova oproti Bille 12.09.2019 14:00 12.09.2019 20:00
Porucha Pitná voda Trebišov ul.Cukrovárska Cukrovárska 12.09.2019 10:30 12.09.2019 16:30
Porucha Pitná voda Bardejov od Štefánikova 90, smer Mokroluh Štefánikova 90, Bardejov 12.09.2019 11:00 12.09.2019 15:00
Porucha Pitná voda Sobrance Časť obce Krčava V poli pri obci Krčava 11.09.2019 22:00 18.09.2019 13:00
Havária Pitná voda Michalovce Zemlínska Šírava, Prímestská oblasť + časť strediska Lúč a obec Trnava pri Laborci Lesopark na Prímestskej oblasti. 12.09.2019 08:30 12.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Vodárenská, Národná Trieda, Hlinkova Národná Trieda-Nam.Nádeje 12.09.2019 08:00 12.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Ždaňa Agatova 2 12.09.2019 08:00 12.09.2019 15:00
Porucha Pitná voda Ždaňa Okružna 48 11.09.2019 15:00 11.09.2019 19:00
Porucha Pitná voda Sečovce ulica Sládkovičová Sládkovičová 415/10 11.09.2019 11:00 11.09.2019 16:00
Porucha Pitná voda Košice V. Opatske - Zajačia, Kraličia, Jelenia Futbalove ihrisko 11.09.2019 09:00 11.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košicka Bela 88 11.09.2019 08:00 11.09.2019 13:00
Porucha Pitná voda Košické Olšany cela obec sad pod vodojemom 11.09.2019 08:00 11.09.2019 13:00
Porucha Pitná voda Ždaňa Furča Agatova 8 11.09.2019 09:00 11.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Raslavice Toplianska ul. 10.09.2019 08:00 13.09.2019 15:00
Porucha Pitná voda Kostoľany nad Hornádom Kostoľany n/H Košická - Hrubečska 10.09.2019 09:00 10.09.2019 13:00
Porucha Pitná voda Moldava nad Bodvou Janka Kráľa 8 10.09.2019 09:00 10.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Nižná Kamenica pod číslom 50 10.09.2019 09:00 10.09.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice KVP Wuppertalska 2 10.09.2019 08:00 10.09.2019 18:00
Porucha Pitná voda Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé ZR Hrabovec nad Laborcom 10.09.2019 07:00 10.09.2019 14:00

Ospravedlňujeme sa všetkým odberateľom za prípadné komplikácie, na ich odstránení intenzívne pracujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Kontaktné údaje pre oznámenie vzniku havárie, resp. poruchy:

P.č. Závod, stredisko Miesto stálej služby Telefonický kontakt
1 Bardejov Dukelská 3, Bardejov 054/7864 420
2 Humenné Osloboditeľov 108, Humenné 057/7870 420
3 Košice Vodárenská 18/A, Košice 055/7952 420
4 Michalovce P. O. Hviezdoslava 50, Michalovce 056/6810 420
5 Prešov Kúpeľná 3, Prešov 051/7572 421
6 Rožňava Štítnická 285/19, Rožňava 058/4824 420
7 Svidník Stropkovská 643/79, Svidník 054/7865 420
8 Trebišov Komenského 1872, Trebišov      056/6712 420 
9 Vranov nad Topľou ÚV Hencovce, okr. Vranov 057/4871 420

Informácie o poruchách