Zákaznícka zóna - E-služby vodárne

Pripojte sa k vašim informáciám prostredníctvom novej služby VVS, a.s.

          

Táto služba je určená pre všetkých obchodných partnerov VVS, a.s. Je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

 •  prihlásiť sa na nižšie uvedenom mieste

     Prihlásenie

 • vykonať registráciu, kde je nutné uviesť kontaktnú e-mailovú adresu
 • zrealizovať overenie údajov (číslo obchodného partnera; ak ste organizácia, tak telefónne číslo; ak ste domácnosť, tak dátum narodenia)

Cez túto službu získate informácie o odbernom mieste, o faktúrach resp. iných obchodných údajoch a môžete vykonávať aj aktívne nižšie uvedené operácie:

 • zadávanie stavu meradla (možnosť priložiť aj fotografiu)
 • zaplatenie faktúry
 • vykonanie zmeny výšky zálohy
 • objednávanie vývozu obsahu žumpy
 • objednávanie laboratórnej analýzy vody
 • objednávanie dovozu vody cisternou
 • požiadanie o vypracovanie stanovísk, vyjadrení k projektovej dokumentácii
 • požiadanie o zakreslenie smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • požiadanie o vytýčenie smeru a výšky podzemného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • požiadanie o vyhotovenie zjednodušeného situačného náčrtu vodovodnej prípojky
 • zriadenie služby o elektronickom zasielaní dokumentov
 • zmena alebo zadanie kontaktných údajov (číslo telefónu, emailová adresa)
 • zmena priezviska a titulov
 • zmena právnej formy
 • zmena účelu/charakteru odberného miesta (domácnosti)
 • zaslanie e-mailovej správy priamo na zakaznik@vodarne.eu
 • požiadanie o zníženie množstva odpadových vôd v súvislosti so zavlažovaním záhrad
 • rezervácia termínu osobnej návštevy zákazníckeho centra